POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
PRAWO ŁOWIECKIE


ZAKRESY PUNKTOWE DLA TROFEÓW MEDALOWYCH


MEDAL

BRĄZOWY SREBRNY ZŁOTY
PUNKTY CIC
Żubr (Bison bonasus) 130,00 – 140,99 150,00 – 169,99 170,00 +
Łoś (Alces alces) 250,00 – 274,99 275,00 – 299,99 300,00 +
Jeleń szlachetny (Cervus elaphus) 170,00 – 189,99 190,00 – 209,99 210,00 +
Jeleń sika (Cervus nippon nippon) 225,00 – 239,99 240,00 – 254, 99 255,00 +
Daniel (Dama dama) 160,00 – 169,99 170,00 – 179,99 180,00 +
Sarna (Capreolus capreolus) 105,00 – 114,99 115,00 – 129,99 130,00 +
Muflon (Ovis musimon) 185,00 – 194,99 195,00 – 204,99 205,00 +
Dzik (Sus scrofa) 110,00 – 114,99 115,00 – 119,99 120,00 +
CZASZKI DRAPIEŻNIKÓW PUNKTY CIC
Niedźwiedź (Ursus arctos) 51,00 – 52,99 53,00 – 54,99 55,00 +
Wilk (Canis lupus) 37,00 – 38,99 39,00 – 40,99 41,00 +
Ryś (Lynx lynx) 23,00 – 24,49 24,50 – 25,99 26,00 +
Żbik (Felis silvestris) 15,00 – 15,99 16,00 – 16,99 17,00 +
Lis (Vulpes vulpes) 24,00 – 24,49 24,50 – 24,99 25,00 +
Jenot (Nyctereutes procyonoides) 20,50 – 20,99 21,00 – 21,49 21,50 +
Borsuk (Meles meles ) 22,00 – 22,49 22,50 – 22,99 23,00 +
SKÓRY PUNKTY CIC
Niedźwiedź (Ursus arctos) 250,00 – 274,99 275,00 – 299,99 300,00 +
Wilk (Canis lupus) 100,00 – 109,99 110,00 – 119,99 120,00 +
Ryś (Lynx lynx) 105,00 – 114,99 115,00 – 124,99 125,00 +
Żbik (Felis silvestris) 40,00 – 44,99 45,00 – 49,99 50,00 +


facebook