POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE


WŁADZE OKRĘGU LUBELSKIEGO PZŁ

UCHWAŁY OKRĘGOWEJ RADY ŁOWIECKIEJ w LUBLINIEUchwała nr 53/XVI/2017

Okręgowej Rady Łowieckiej w Lublinie z dnia 13 marca 2017
w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Zrzeszenia na rok 2016 w części dotyczącej Okręgu Lubelskiego

OTWÓRZ LUB POBIERZ PLIK PDF


Uchwała nr 52/XV/2016

Okręgowej Rady Łowieckiej w Lublinie z dnia 21 grudnia 2016
w sprawie przyjęcia planu pracy OZŁ na rok 2017

OTWÓRZ LUB POBIERZ PLIK PDF


Uchwała nr 50/XIV/2016

Okręgowej Rady Łowieckiej w Lublinie z dnia 7 listopada 2016
w sprawie przekazania całości spraw związanych z kwartalnikiem "Łowiec Lubelski" Zarządowi Okręgowemu PZŁ w Lublinie

OTWÓRZ LUB POBIERZ PLIK PDF


Uchwała nr 48/XIII/2016

Okręgowej Rady Łowieckiej w Lublinie z dnia 19 września 2016
w sprawie przyjęcia raportu Komisji Hodowlanej w przedmiocie zasad gospodarowania populacjami zwierzyny grubej na terenie Okręgowej Rady Łowieckiej w latach 2011-2016

OTWÓRZ LUB POBIERZ PLIK PDF


Uchwała nr 46/XII/2016

Okręgowej Rady Łowieckiej w Lublinie z dnia 4 lipca 2016
w sprawie ustanowienia medalu "Zasłużony dla Okręgu Lubelskiego" i zasad jego przyznawania

OTWÓRZ LUB POBIERZ PLIK PDF


Uchwała nr 43/XI/2016

Okręgowej Rady Łowieckiej w Lublinie z dnia 13 czerwca 2016
w sprawie przyjęcia programu realizacji postulatów Uchwały XIX Okręgowego Zjadu Delegatów

OTWÓRZ LUB POBIERZ PLIK PDF


Uchwała nr 40/X/2016

Okręgowej Rady Łowieckiej w Lublinie z dnia 23 marca 2016
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Okręgowego PZŁ w Lublinie

OTWÓRZ LUB POBIERZ PLIK PDF


Uchwała nr 39/X/2016

Okręgowej Rady Łowieckiej w Lublinie z dnia 23 marca 2016
w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Zrzeszenia na rok 2015 w części dotyczącej Okręgu Lubelskiego

OTWÓRZ LUB POBIERZ PLIK PDF


Uchwała nr 37/IX/2016

Okręgowej Rady Łowieckiej w Lublinie z dnia 15 luty 2016
w sprawie zaopiniowania projektu budżety Zrzeszenia na rok 2016 w części dotyczącej Okręgu Lubelskiego

OTWÓRZ LUB POBIERZ PLIK PDF


Uchwała nr 35/VIII/2016

Okręgowej Rady Łowieckiej w Lublinie z dnia 15 stycznia 2016
w sprawie powołania Członków Okręgowej Rady Łowieckiej w Lublinie

OTWÓRZ LUB POBIERZ PLIK PDF


Uchwała nr 34/VII/2015

Okręgowej Rady Łowieckiej w Lublinie z dnia 30 grudnia 2015
w sprawie powołania Łowczego Okręgowego

OTWÓRZ LUB POBIERZ PLIK PDF


Uchwała nr 28/VI/2015

Okręgowej Rady Łowieckiej w Lublinie z dnia 21 grudnia 2015
w sprawie odwołania z funkcji Łowczego Okręgowego Kolegi Mariana Flisa

OTWÓRZ LUB POBIERZ PLIK PDF


Uchwała nr 25/V/2015

Okręgowej Rady Łowieckiej w Lublinie z dnia 2 grudnia 2015
w sprawie uchwalenia regulaminu obrad Okręgowej Rady Łowieckiej w Lublinie

OTWÓRZ LUB POBIERZ PLIK PDF


Uchwała nr 23/IV/2015

Okręgowej Rady Łowieckiej w Lublinie z dnia 5 listopada 2015
w sprawie powołania Łowczego Okręgowego

OTWÓRZ LUB POBIERZ PLIK PDF


Uchwała nr 14/III/2015

Okręgowej Rady Łowieckiej w Lublinie z dnia 12 października 2015
w sprawie powołania Przewodniczącego i Członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej

OTWÓRZ LUB POBIERZ PLIK PDF


Uchwała nr 4/II/2015

Okręgowej Rady Łowieckiej w Lublinie z dnia 7 września 2015
w sprawie przyjęcia planu pracy ORŁ w Lublinie

OTWÓRZ LUB POBIERZ PLIK PDF


Uchwała nr 1/I/2015

Okręgowej Rady Łowieckiej w Lublinie z dnia 25 lipca 2015
w sprawie powołania Prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej w Lublinie

OTWÓRZ LUB POBIERZ PLIK PDF


facebook