POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
PRAWO ŁOWIECKIE


SSAKI ŻYJĄCE DZIKO W POLSCE OBJĘTE CHRONĄ GATUNKOWĄ CZĘŚCIOWĄ


Nazwa Rodzina Rząd Występowanie
Bóbr Europejski Bobrowate Gryzonie bory, pojezierza, niziny,
Wydra / * wyjątki / Łasicowate Drapeżne Pojezierze Pomorskie, Mazury, Podlasie, Polesie, Karpaty
* Wydra - z wyjątkiem osobników występującących na obszarze stawów rybnych, uznanych za obręby hodowlane w rozumieniu przepisów o rybactwie śródlądowym .

SSAKI ŻYJĄCE DZIKO W POLSCE OBJĘTE CHRONĄ GATUNKOWĄ ŚCISŁĄ


Nazwa Rodzina Rząd Występowanie
Chomik europejski Chomikowate Gryzonie Południowo-Wschodnia i Środkowa Polska,
Darniówka tatrzańska Nornikowate Gryzonie Tatry
Foka obrączkowana Foki Drapieżne Zatoka Gdańska
Foka pospolita Foki Drapieżne Zatoka Gdańska , przybrzeże Bałtyku.
Foka szara Foki Drapieżne Zatoka Gdańska , przybrzeże Bałtyku.
Gronostaj Łasicowate Drapieżne tereny górzyste
Jeż wschodni Jeżowate Owadożerne w parkach i ogrodach całej Polski
Jeż zachodni Jeżowate Owadożerne w parkach i ogrodach całej Polski
Koszatka Popielicowate Gryzonie puszcze, góry
Kret / * wyjątki / Kretowate Owadożerne cała Polska
* Kret - z wyjątkiem osobników występujących na lotniskach, w zamkniętych ogrodach, szkółkach, na obszarze stawów rybnych, uznanych za obręby hodowlane w rozumieniu przepisów o rybactwie śródlądowym oraz na wałach przeciwpowodziowych, zaporach ziemnych, wałach zbiorników wodnych, nasypach, doprowadzalnikach i groblach.
Mroczkowate wszystkie gatunki Mroczkowate Nietoperze Zachodnia i Południowa Polska
Niedźwiedź brunatny Niedźwiedziowate Drapieżne tereny górzyste
Norka europejska Łasicowate Drapieżne Bieszczady
Nornik śnieżny Nornikowate Gryzonie Tatry
Orzesznica Popielicowate Gryzonie cała Polska
Podkowiec duży Podkowcowate Nietoperze Sudety, Beskidy
Podkowiec mały Podkowcowate Nietoperze Sudety, Beskidy, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska
Popielica Popielicowate Gryzonie Bieszczady, Mazowsze, Śląsk, Sudety, Wielkopolska
Ryjówkowate wszystkie gatunki Ryjówkowate Owadożerne Puszcza Białowieska
Ryś Kotowate Drapieżne tereny górzyste, Pojezierze Mazurskie, Podlasie
Smuża leśna Smużkowate Gryzonie pobrzeże Bałtyku, Mazury, Nizina Mazowiecka
Smużka stepowa Smużkowate Gryzonie wschodnie obszary Polski
Suseł moręgowany Wiewiórkowate Gryzonie okolice Strzelców Opoplskich
Suseł perełkowany Wiewiórkowate Gryzonie między Wieprzem a Bugiem
Tchórz stepowy Łasicowate Drapieżne Zamojszczyzna
Walenie wszystkie gatunki   Walenie przybrzeżne wody Bałtyku
Wiewiórka Wiewiórkowate Gryzonie na terenie całej Polski
Wilk Psowate Drapieżne Wschodnia i Południowo-Wschodnia Polska.
Zająć Bielak Zającowate Zającokształtne Puszcza Białowieska, Augustowska, Romnicka
Łasica Łasicowate Drapieżne lasy, zręby, ogrody i parki
Świstak Wiewiórkowate Gryzonie Tatry Wysokie i Zachodnie
Żbik Kotowate Drapieżne tereny górzyste
Żołędnica Popielicowate Gryzonie Roztoczański Park Narodowy


facebook