POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
STRZELECTWO W OKRĘGU LUBELSKIM PZŁ


8 maja 2005 ZAWODY ŁOWCZYCH KÓŁ ŁOWIECKICH o PUCHAR ŁOWCZEGO OKRĘGOWEGO STRZELECTWO

Zawody strzeleckie łowczych kół w dniu 8 maja 2005 roku poprzedziła doroczna przedsezonowa narada łowczych kół, na której Karol Cichowski łowczy okręgowy omówił nowe kryteria selekcji, zasady wyceny trofeów oraz bieżące zagadnienia występujące w pracy łowczych kół.Po naradzie, mimo niesprzyjającej aury do walki o Puchar Łowczego Okręgowego w Lublinie stanęło 15 łowczych kół i poza konkursem 5 myśliwych.Ze względu na padający deszcz rozegrano w ograniczonym zakresie tylko konkurencje śrutowa w trakcie której możliwe było zdobycie 200 punktów.

Najlepsi

Puchar zdobył, uzyskując 170 punktów, Witold Witkiewicz - łowczy Koła Łowieckiego nr 10 "Borki", wyprzedzając w ogólnej punktacji

Krzysztofa Wiejaka łowczego Koła Łowieckiego nr 91 "Azotrop" i

Romualda Jarzynę łowczego Koła Łowieckiego nr 66 "Rogacz".
Uzyskane wyniki przedstawia zestawienie


Poz. Nazwisko i imię Koło Konkurencja śrutowa
Trap Skeet Przeloty Zając Razem
Łowczowie kół
1 Witold Witkiewicz 10 45 40 50 35 170
2 Krzysztof Wiejak 91 40 40 40 45 160
3 Romuald Jarzyna 66 40 30 35 50 155
4 Marian Wyka 19 35 40 30 45 150
5 Czesław Derecki 36 40 40 45 20 145
6 Jacek Jasik 47 40 30 40 35 145
7 Jan Nagnajewicz 43 40 35 35 30 140
8 Leszek Krakowski 94 30 40 30 35 135
9 Zbigniew Przewłoka 11 25 35 45 30 135
10 Bogusław Buda 83 35 25 45 25 130
11 Zdzisław Jasiak 25 30 25 25 40 120
12 Andrzej Dukrewski 92 30 25 35 20 110
13 Mirosław Miburski 155 35 30 15 25 105
14 Zdzisław Woś 8 25 20 30 15 90
15 Romuald Mazurek 69 10 10 0 25 45
Poza konkursem
1 Waldemar Jaczyński 2 35 30 50 50 165
2 Mirosław Guściora 13 35 20 40 40 135
3 Tomasz Paszkowski 80 40 15 5 25 85
4 Andrzej Łuszczyński 92 15 30 10 25 80
5 Leszek Piskorski 8 5 20 10 15 50facebook