POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
STRZELECTWO W ROKU 2013


Lublin - Puławy 13 kwietnia 2013 ELIMINACJE LIGI STRZELECKIEJ - I RUNDA STRZELECTWO

13 kwietnia 2013 roku, na puławskiej strzelnicy myśliwskiej Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie, odbyły się zawody strzeleckie rangi krajowej, a były to zawody Eliminacji Ligi Strzeleckiej - I Rundy, inaugurujące tegoroczne współzawodnictwo w ramach ligi strzeleckiej.

WIĘCEJ INFORMACJI

Puławy 21 kwietnia 2013 roku ZAWODY OKRĘGOWE KÓŁ ŁOWIECKICH - 2013 STRZELECTWO

21 kwietnia 2013 roku, na puławskiej strzelnicy Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie, przy pięknej słonecznej pogodzie, odbyły się Zawody Okręgowe Kół Łowieckich. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w tym zakresie, zawody zorganizowane były dla członków kół łowieckich macierzystych naszego okręgu. Zawody zorganizowane zostały w pełnym wieloboju myśliwskim.

WIĘCEJ INFORMACJI

Puławy, 9 czerwca 2013 PUCHAR PREZESA PKKŁ „Hubertus” STRZELECTWO

W niedzielę 9 czerwca 2013 roku na puławskiej strzelnicy odbyła się rokroczna rywalizacja kół łowieckich zrzeszonych w Puławskim Klubie Kół Łowieckich „Hubertus”, o przechodni puchar prezesa klubu.

WIĘCEJ INFORMACJI

16 czerwca 2013 Puławy VI MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W STRZELANIACH MYŚLIWSKICH w ramach obchodów jubileuszu 90-lecia Polskiego Związku Łowieckiego STRZELECTWO

W dniu 16 czerwca 2013 roku na puławskiej strzelnicy, odbyły się VI Zawody Wojewódzkie w Strzelectwie Myśliwskim. Honorowy patronat nad zawodami objął Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Krzysztof Hetman. Patronat medialny sprawował Łowiec Polski.

WIĘCEJ INFORMACJI

Puławy, 23.06.2013 r. III OGÓLNOPOLSKIE GRAND PRIX W STRZELECTWIE MYŚLIWSKIM DLA LEKARZY STRZELECTWO

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy wszystkich medyków (i nie tylko medyków) spod  znaku Św. Huberta na  sportową rywalizację na strzelnicy myśliwskiej oraz odkrywanie uroków Lubelszczyzny w jak najliczniejszym gronie.

WIĘCEJ INFORMACJI

Puławy, 21 lipca 2013 ZAWODY STRZELECKIE o PUCHAR FIRMY ELEKTRO-SPARK STRZELECTWO

W słoneczną niedzielę 21 lipca 2013 roku, na naszej strzelnicy odbyły się zawody strzeleckie już po raz czwarty organizowane i sponsorowane przez firmę „Elektrospark”. Można więc śmiało powiedzieć, że zawody te na stałe wpisują się w scenariusz lubelskich imprez strzeleckich organizowanych na puławskiej strzelnicy.

WIĘCEJ INFORMACJI

Puławy, 24 sierpnia 2013 PUCHAR PREZESA ORŁ i ŁOWCZEGO OKRĘGOWEGO STRZELECTWO

W dniu 24 sierpnia 2013 roku, na strzelnicy w Puławach odbyła się rywalizacja strzelecka prezesów i łowczych kół naszego okręgu.

WIĘCEJ INFORMACJI

7 września 2013 XII Strzelania Myśliwskie "O Puchar Przechodni Prezesa Zarządu Koła Łowieckiego Nr 1 Szarak w Lublinie" KOŁO ŁOWIECKIE NR 1 "SZARAK"

7 września 2013 roku 18 członków Koła Łowieckiego nr 1 „Szarak” na strzelnicy myśliwskiej w Chełmie  rozegrało  zawody o Puchar Przechodni Prezesa Zarządu Koła. Rywalizacja obejmowała tylko konkurencje śrutowe w strzelaniu, których uzyskać można 300 punktów.

WIĘCEJ INFORMACJI

Puławy, 28 września 2013 PUCHAR JESIENI 2013 STRZELECTWO

W dniu 28 września 2013 roku, już po raz kolejny na naszej strzelnicy w Puławach, na zakończenie sezonu strzeleckiego odbywają się krajowe zawody strzelectwa myśliwskiego o nazwie „Puchar jesieni”.

WIĘCEJ INFORMACJI

Puławy, 22 września 2013 Memoriał płk. Janusz Kujawskiego - 2013 STRZELECTWO

W niedzielę 22 września 2013 roku, na puławskiej strzelnicy ZO PZŁ w Lublinie, odbyły się zawody strzeleckie pod nazwą „Memoriał J. Kujawskiego”. Głównym organizatorem imprezy, jak co roku był Puławski Klub Kół Łowieckich „Hubertus”.

WIĘCEJ INFORMACJIfacebook