POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
STRZELECTWO W ROKU 2014


Puławy, 6 kwietnia 2014 PUCHAR WIOSNY 2014 STRZELECTWO

W dniu 6 kwietnia 2014 roku, przy zimnej i deszczowej pogodzie na naszej strzelnicy w Puławach rozegrane zostały pierwsze tegoroczne zawody, inaugurujące nowy sezon strzelecki o nazwie „Puchar Wiosny”. Zawody rozegrane zostały w pełnym wieloboju myśliwskim, a zawodnicy klasyfikowani byli w klasyfikacji wyłącznie indywidualnej, w klasie mistrzowskiej i powszechnej.

WIĘCEJ INFORMACJI

Puławy, 18 maja 2014 ZAWODY OKRĘGOWE KÓŁ ŁOWIECKICH STRZELECTWO

18 maja 2014 roku, na puławskiej strzelnicy Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie, po kilkudniowych ulewnych deszczach, przy pięknej słonecznej pogodzie, odbyły się Zawody Okręgowe Kół Łowieckich.

WIĘCEJ INFORMACJI

Puławy, 8 czerwca 2014 PUCHAR PREZESA PKKŁ „Hubertus” STRZELECTWO

Już po raz dwudziesty z rzędu na naszej strzelnicy w Puławach, w dniu 8 czerwca 2014 roku, odbyły się zawody strzeleckie o przechodni puchar Prezesa Klubu Kół Łowieckich „Hubertus” w Puławach.

WIĘCEJ INFORMACJI

Chełm, 5 lipca 2014 ZAWODY WOJEWÓDZKIE W STRZELECTWIE MYŚLIWSKIM 2014 STRZELECTWO

Dzień 5 lipca 2014 roku, niewątpliwie nazwać można szczególnie szczęśliwym dla naszych strzelców. Już po raz kolejny z rzędu, na VII Mistrzostwach Województwa Lubelskiego w Strzelaniach Myśliwskich zdominowali Oni całe zawody.

WIĘCEJ INFORMACJI

13 lipca 2014 roku na strzelnicy w Puławach PUCHAR PREZESA ORŁ i ŁOWCZEGO OKRĘGOWEGO - 2014 STRZELECTWO

W dniu 13 lipca 2014 roku na naszej strzelnicy w Puławach odbyły się zawody strzeleckie o Puchar Prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej i Łowczego Okręgowego. W rywalizacji o puchar prezesa oprócz prezesów naszych kół, uczestniczyli również działacze władz szczebla okręgowego, zaś w rywalizacji o puchar łowczego okręgowego wyłącznie łowczowie kół.

WIĘCEJ INFORMACJI

20 lipca 2014 roku na strzelnicy w Puławach ZAWODY O PUCHAR FIRMY ELEKTRO-SPARK LUBLIN STRZELECTWO

Już po raz piąty z rzędu na naszej strzelnicy odbyły się zawody strzeleckie organizowane i sponsorowane przez firmę „Elektrospark”, której właścicielem jest Sylwester Belniak.

WIĘCEJ INFORMACJI

20 lipca 2014 roku na strzelnicy w Puławach XII ZAWODY RODZINNE STRZELECTWO

Już po raz dwunasty z rzędu na naszej strzelnicy w Puławach odbyła się rywalizacja strzelecka, drużyn rodzinnych. Organizatorem zawodów w tym roku była strzelająca Rodzina Polaków.

WIĘCEJ INFORMACJI

WRZESIEŃ 2014 XIII Strzelania Myśliwskie "O Puchar Przechodni Prezesa Zarządu Koła Łowieckiego Nr 1 Szarak w Lublinie" KOŁO ŁOWIECKIE NR 1 "SZARAK"

Tradycyjnie już, w pierwszą sobotę września 2014 roku na strzelnicy myśliwskiej w Chełmie członkowie Koła Łowieckiego nr 1 „Szarak” w Lublinie rozegrali zawody o Puchar Przechodni Prezesa Zarządu Koła. Strzelano tylko konkurencje śrutowe.

WIĘCEJ INFORMACJI

28 września 2014 roku na strzelnicy w Puławach PUCHAR JESIENI STRZELECTWO

W dniu 28 września 2014 roku, już po raz kolejny na naszej strzelnicy w Puławach, na zakończenie sezonu strzeleckiego odbywają się krajowe zawody strzelectwa myśliwskiego o nazwie „Puchar jesieni”.

WIĘCEJ INFORMACJI

21 września 2014 roku na strzelnicy w Puławach Memoriał płk. Janusz Kujawskiego - 2014 STRZELECTWO

W niedzielę 21 września 2014 roku, na puławskiej strzelnicy ZO PZŁ w Lublinie, odbyły się zawody strzeleckie pod nazwą „Memoriał J. Kujawskiego”. W bieżącym roku memoriał miał szczególny oddźwięk, gdyż połączony był z jubileuszem 20-lecia funkcjonowania strzelnicy w Puławach.

WIĘCEJ INFORMACJIfacebook