POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
STRZELECTWO W ROKU 2015


Puławy 28 marca 2015 PUCHAR WIOSNY STRZELECTWO

W dniu 28 marca 2015 roku na naszej strzelnicy zainaugurowany został kolejny sezon strzelecki. W dniu tym odbyły się zawody szczebla okręgowego – Puchar Wiosny.

WIĘCEJ INFORMACJI

Lublin - Puławy, 11 kwietnia 2015 ELIMINACJA LIGI STRZELECKIEJ - I Runda STRZELECTWO

11 kwietnia 2015 roku, na puławskiej strzelnicy myśliwskiej Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie, odbyły się zawody strzeleckie rangi krajowej, a były to zawody Eliminacji Ligi Strzeleckiej - I Rundy, inaugurujące tegoroczne współzawodnictwo w ramach ligi strzeleckiej.

WIĘCEJ INFORMACJI

Puławy, 17 maja 2015 ZAWODY OKRĘGOWE KÓŁ ŁOWIECKICH STRZELECTWO

17 maja 2015 roku, na puławskiej strzelnicy Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie, odbyły się Zawody Okręgowe Kół Łowieckich. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w tym zakresie, zawody zorganizowane były dla członków kół łowieckich macierzystych naszego okręgu. Zawody zorganizowane zostały w pełnym wieloboju myśliwskim.

WIĘCEJ INFORMACJI

Puławy, 5 lipca 2015 MISTRZOSTWA OKRĘGOWYCH ORGANIZACJI ŁOWIECKICH – 2015 STRZELECTWO

W dniu 5 lipca 2014 roku na naszej strzelnicy w Puławach odbyły się IV Mistrzostwa Okręgowych Organizacji Łowieckich Województwa Lubelskiego. W rywalizacji udział wzięło 22 zawodników – działaczy Okręgowych Rad Łowieckich i Zarządów Okręgowych z Białej Podlaskiej, Chełma, Zamościa i Lublina. W ponad 30 stopniowym upale zawodnicy rywalizowali w pełnym wieloboju myśliwskim.

WIĘCEJ INFORMACJI

Starachowice, 11-12 lipca 2015 MISTRZOSTWA POLSKI POWSZECHNIAKÓW – 2015 STRZELECTWO

W dniach 11-12 lipca 2015 roku na strzelnicy myśliwskiej w Starachowicach, odbyły się 48 Mistrzostwa Polski w strzelectwie myśliwskim klasy powszechnej. Impreza zgromadziła strzelców ze wszystkich 49 okręgów w kraju. Sędzią Głównym zawodów był dobrze znany lubelskim myśliwym Kol. Stanisław Gąsienica.

WIĘCEJ INFORMACJI

22.08.2015 Puławy PUCHAR PREZESA ORŁ i ŁOWCZEGO OKRĘGOWEGO STRZELECTWO

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie, zaprasza wszystkich Prezesów i Łowczych kół naszego okręgu, jak również działaczy Okręgowej Rady Łowieckiej, Zarządu Okręgowego i Komisji Problemowych ORŁ, na zawody strzeleckie o nazwie Puchar Prezesa ORŁ i Łowczego Okręgowego

WIĘCEJ INFORMACJI

30.08.2015 Puławy Puchar Firmy Elektro-Spark STRZELECTWO

W dniu 30 sierpnia 2015 roku na naszej strzelnicy odbyły się szóste z rzędu zawody strzeleckie o puchar Firmy Elektro-Spark Lublin. Zawody, których Sędzią Głównym był Kol. Witold Kopron, zgromadziły 46 strzelców z kilku okręgów w kraju.

WIĘCEJ INFORMACJI

27 września 2015 r. Puławy PUCHAR JESIENI – 2015 STRZELECTWO

W dniu 27 września 2015 roku, na naszej strzelnicy w Puławach po raz kolejny, na zakończenie sezonu strzeleckiego odbywają się krajowe zawody strzelectwa myśliwskiego o nazwie „Puchar jesieni”.

WIĘCEJ INFORMACJI

Puławy 20.09.2015 MEMORIAŁ J. KUJAWSKIEGO STRZELECTWO

W niedzielę 20 września 2015 roku, na puławskiej strzelnicy ZO PZŁ w Lublinie, odbyły się zawody strzeleckie pod nazwą „Memoriał J. Kujawskiego”. Głównym organizatorem imprezy, jak co roku był Puławski Klub Kół Łowieckich „Hubertus”.

WIĘCEJ INFORMACJIfacebook