POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
STRZELECTWO W OKRĘGU LUBELSKIM PZŁ


SIERPIEŃ 2019 - PUŁAWY Mistrzostwa Okręgu – Parcur STRZELECTWO

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie, serdecznie zaprasza na Mistrzostwa Okręgu – Parcur które odbędą się w dniu 31 sierpnia 2019 r. na strzelnicy myśliwskiej Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie, położonej w Puławach przy ul. Żyrzyńskiej 8a.

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z aktualnie obowiązującymi Prawidłami strzelań Parcur na dwóch polach.

W zawodach uczestniczyć mogą wyłącznie członkowie Polskiego Związku Łowieckiego.

Za zajęcie najlepszych miejsc organizatorzy przewidują puchary oraz nagrody rzeczowe.

Porządek dzienny zawodów:

godz. 7:30 - 8:00 - rejestracja i wydawanie numerów startowych

godz. 8:00 - otwarcie zawodów

godz. 8:30 - rozpoczęcie strzelań


KOSZT

Koszt udziału w zawodach wynosi 70 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych) od zawodnika,
które należy wpłacić na nasze konto: 83 1240 5497 1111 0000 5004 8209, najpóźniej do dnia 28 sierpnia b.r.


ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia prosimy kierować drogą elektroniczną na adres zo.lublin@pzlow.pl
zgodnie z załączoną tabelką z dopiskiem PARCUR.


L.p. Nazwisko i imię Nr. leg. człon. Okręg
... ... ... ...
... ... ... ...
... ... ... ...
facebook