POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
STRZELECTWO W OKRĘGU LUBELSKIM PZŁ


WRZESIEŃ 2019 - PUŁAWY PUCHAR JESIENI STRZELECTWO

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie, serdecznie zaprasza na krajowe zawody w sportowych strzelaniach myśliwskich „PUCHAR JESIENI”, które odbędą się w dniu 21 września 2019 r. na strzelnicy myśliwskiej Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie, położonej w Puławach przy ul. Żyrzyńskiej 8a.

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z aktualnie obowiązującymi Prawidłami strzelań myśliwskich na zawodach organizowanych przez PZŁ oraz Regulaminem Zawodów i obejmować będą pełny wielobój myśliwski – sześć konkurencji. W zawodach uczestniczyć mogą wyłącznie członkowie Polskiego Związku Łowieckiego.

Ilość zawodników jest ograniczona do 80, zaś o wpisie na listę uczestników będzie decydowała kolejność zgłoszeń, których termin upływa 16 września 2018 r. oraz dokonana wpłata.

Ewentualne zakwaterowanie prosimy załatwiać we własnym zakresie.

Za zajęcie najlepszych miejsc organizatorzy przewidują puchary oraz nagrody rzeczowe.


Porządek dzienny zawodów:

godz. 7:30 - 8:00 - rejestracja i wydawanie numerów startowych

godz. 8:00 - otwarcie zawodów

godz. 8:30 - rozpoczęcie strzelań


KOSZT

Koszt udziału w zawodach wynosi 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) od zawodnika,
które należy wpłacić na nasze konto: 83 1240 5497 1111 0000 5004 8209,
najpóźniej do dnia 16 września b.r.


ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia prosimy kierować drogą elektroniczną na adres zo.lublin@pzlow.pl
zgodnie z załączoną tabelką z dopiskiem PUCHAR JESIENI.


L.p. Nazwisko i imię Klasa srzel. PESEL Nr legitymacji PZŁ Okręg
... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ...
facebook