POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
STRZELECTWO W OKRĘGU LUBELSKIM PZŁ


PAŹDZIERNIK 2019 - CHOTUM Zawody w Myśliwskim Strzelectwie Parkurowym o Puchar Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego STRZELECTWO

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie, poleca I Zawody w Myśliwskim Strzelectwie Parkurowym o Puchar Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego, które odbędą się na terenie strzelnicy myśliwskiej Okręgu Ciechanowskiego PZŁ w Chotumiu k. Ciechanowa

Chotum, 6 października 2019r.
Rozpoczęcie zawodów o godzinie 9:00

Serdecznie zapraszamy do udziału w zawodach.


Niezbędne informacje w zaproszeniu - wersja PDF
facebook