POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
STRZELECTWO W OKRĘGU LUBELSKIM PZŁTERMINÓW ZAWODÓW 2020


Zgłoszenia zawodników na zawody przyjmowane będą do godziny 12:00 dnia roboczego poprzedzającego termin zawodów
na adres email zo.lublin@pzlow.pl lub tel 81 523 78 28, 81 516 14 80

Nie zgłoszenie w terminie skutkować będzie bezwzględną odmową uczestnictwa danego zawodnika w zawodach.


Lp

Nazwa zawodów

Data

Organizator

Zakres zawodów

1

II Lubelska Liga Parcurowa o Puchar Zarządu Okręgowego
– cykl 4 zawodów 1 runda

18.04.2020
godz.8:00

Zarząd Okręgowy PZŁ
w Lublinie

Parcur

2

Puchar Wiosny

25.04.2020
godz.8:00

Zarząd Okręgowy PZŁ
w Lublinie

 

3

II Lubelska Liga Parcurowa o Puchar Zarządu Okręgowego
– cykl 4 zawodów 2 runda

09.05.2020
godz.8:00

Zarząd Okręgowy PZŁ
w Lublinie

Parcur

4

Mistrzostwa Zarządów Kół Łowieckich
o Puchar Łowczego Okręgowego

10.05.2020
godz.8:00

Zarząd Okręgowy PZŁ
w Lublinie

 

5

Mistrzostwa Okręgu
/drużynowe i Indywidualne/

17.05.2020
godz.8:00

Zarząd Okręgowy PZŁ
w Lublinie

 

6

Puchar Prezesa Puławskiego Klubu Kół Łowieckich

24.05.2020
godz.8:00

PKKŁ
i Zarząd Okręgowy PZŁ
w Lublinie

 

7

II Lubelska Liga Parcurowa o Puchar Zarządu Okręgowego
– cykl 4 zawodów 3 runda

30.05.2020
godz.8:00

Zarząd Okręgowy PZŁ
w Lublinie

Parcur

8

Mistrzostwa Chemików

07.06.2020
godz.8:00

KŁ nr 91 w Puławach

 

9

II Lubelska Liga Parcurowa o Puchar Zarządu Okręgowego
– cykl 4 zawodów Finał

14.06.2020
godz.8:00

Zarząd Okręgowy PZŁ
w Lublinie

Parcur

10

Złoty Eskulap

21.06.2020
godz.8:00

Lubelska Izba Lekarska
i Zarząd Okręgowy PZŁ
w Lublinie

Regulamin Izby Lekarskiej

11

Zawody Rodzinne

30.08.2020
godz.8:00

Rodzina

 

12

Memoriał Janusza Kujawskiego

20.09.2020
godz.8:00

PKKŁ

 

13

Puchar Jesieni
/zawody centralne/

27.09.2019
godz.8:00

Zarząd Okręgowy PZŁ
w Lublinie

 UWAGA: W dniu zawodów ujętych w terminarzu, strzelnica czynna tylko dla zawodników biorących udział w zawodach.facebook