POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
TROFEISTYKA 2011


2011 WYCENA ORĘŻY DZIKA POZYSKANYCH W 2011 ROKU TROFEISTYKA

WIECEJ INFORMACJI

2011 OCENA i WYCENA WIEŃCÓW JELENI ZA SEZON 2010/2011 TROFEISTYKA

Corocznie w okresie wiosennym, tj. po zakończeniu sezonu polowań na jelenie, dokonywana jest ocena prawidłowości odstrzału byków jeleni. W tym roku ocena zgodności dokonanego odstrzału z wydanym upoważnieniem, jak również obowiązującymi kryteriami selekcji w tym zakresie, jeleni byków pozyskanych w Lubelskim Okręgu PZŁ odbyła się w dniu 8 marca 2011 roku.

WIECEJ INFORMACJI

2011 Ocena i wycena rogaczy za sezon 2011/2012 TROFEISTYKA

Po zakończeniu sezonu polowań na rogacze, przyszedł czas na przeprowadzenie oceny zgodności pozyskanych trofeów z wytycznymi hodowlanymi w tym zakresie, odnośnie selekcji osobniczej realizowanej u tego gatunku. W dniach27, 28 października oraz 24 listopada 2011 roku, w trzech etapach (tj. w Nadleśnictwie Kraśnik, w Nadleśnictwie Puławy oraz w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Lublinie) odbyła się ocena prawidłowości odstrzału samców saren, pozyskanych w obwodach łowieckich okręgu lubelskiego w sezonie 2011/2012.

WIECEJ INFORMACJI

2011 Wycena medalowa trofeów rogaczy pozyskanych w obwodach naszego okręgu w sezonie łowieckim 2011/12 TROFEISTYKA

W dniu 12 grudnia 2011 roku, w siedzibie zarządu okręgowego odbyła się wycena medalowa trofeów rogaczy pozyskanych w obwodach naszego okręgu w sezonie łowieckim 2011/12. Łącznie wycenie poddano 64 parostki rogaczy, które wstępnie podczas oceny prawidłowości odstrzału zostały zakwalifikowane do wyceny. Jednak przeprowadzone pomiary i ocena organoleptyczna komisji sprawiły, iż nie wszystkie trofea uzyskały przedział premiujący je medalami. Dodatkowo w dniu tym dokonano wyceny jednej czaszki lisa i jednej borsuka, jak również 5 oręży dzika.

WIECEJ INFORMACJI

W języku greckim słowo tropaion oznaczało pomnik ku czci bogów wzniesiony na miejscu odniesionego zwycięstwa. W czasach nowożytnych pojęcie to używane jest w różnorakich kontekstach, lecz zawsze oznacza pamiątkę odniesionego sukcesu, czy zwycięstwa. Gromadzenie trofeów łowieckich jako pamiątek polowania zakończonego sukcesem jest w pełni zrozumiałe – ponieważ samo polowanie nacechowane jest ogromnym ładunkiem emocjonalnym i w wielu przypadkach wymaga wielkiego wysiłku fizycznego.

Początkowo trofea gromadzono by ozdobić siedziby, wzbudzić podziw gości. Ponieważ kolekcje zdobyte przez właścicieli dworu lub jego przodków niedostępne były szerszemu ogółowi, zaczęto organizować publiczne pokazy trofeów łowieckich. Z czasem nabrały one walorów edukacyjnych i artystycznych.

Ranga wystaw jest bardzo różna – od niewielkich, regionalnych, poprzez krajowe aż do międzynarodowych i światowych organizowanych pod auspicjami Międzynarodowej Rady Łowiectwa i Ochrony Zwierzyny, która ustaliła obowiązujące formuły wyceny trofeów łowieckich. Polski Związek Łowiecki, reprezentując polskie łowiectwo, uczestniczył w 17 wystawach tej rangi.

Nasze trofea wyrobiły sobie najwyższą markę już w okresie międzywojennym. W 1937 roku na wystawie berlińskiej polskie parostki sarny, oręż dzika, skóra wilka i skóra rysia stały się nowymi rekordami świata. Łącznie przyznano Polsce 7 tytułów „rekord świata”, a wspomniane parostki (znane później jako „Parostki z Nienadowy”) uzyskały ponadto tytuł „rekord XX wieku” i „rekord wszechczasów”. Pozostałe one jeszcze rekordem świata do roku 1967, co jest rzadkim przypadkiem w historii światowej trofeistyki. Jeszcze dłużej, bo aż do roku 1987, Polska dzierżyła rekord świata w kategorii oręża dzika („Oręż z Rychcic”).

Po drugiej wojnie światowej przez długi czas Polski Związek łowiecki nie uczestniczył w wystawach międzynarodowych. Dopiero w 1967 roku wystawa w Nowym Sadzie przyniosła kolejny sukces polskiemu łowiectwu. PZŁ otrzymał Złotą Plakietę za pawilon i wiele medali za trofea. Z ostatnich wystaw warto jeszcze odnotować światową wystawę w Budapeszcie w 1971r. , gdzie polska ekspozycja liczyła 438 trofeów, oraz następną światową wystawę z roku 1981 w Płowdiw (Bułgaria), gdzie Polski Związek łowiecki zaprezentował 1109 trofeów. Na pozostałych wystawach obecność naszych trofeów była znacznie skromniejsza lecz zawsze najbardziej liczącymi się polskimi trofeami były parostki saren, oręża dzików, wieńce jeleni szlachetnych oraz skóry drapieżników.

Polscy myśliwi z ogromnym pietyzmem podchodzą do swoich trofeów łowieckich. W roku 1999 ukazał się nakładem Polskiego Związku Łowieckiego Katalog Polskich Trofeów Łowieckich obejmujący około 10 000 pozycji. Sklasyfikowano w nim tylko takie trofea, które na wystawach światowych i międzynarodowych wyróżnione zostały medalami za piękno i potęgę.

ŹRÓDŁO: www.pzlow.pl
facebook