POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
TROFEISTYKA W OKRĘGU LUBELSKIM PZŁ


14 listopada 2018 OCENA PRAWIDLOWOŚCI ODSTRZAŁU SAMCÓW SAREN SEZON 2018/2019 TROFEISTYKA

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie, w związku z zakończeniem bieżącego sezonu łowieckiego na sarny rogacze, informuje iż ocena prawidłowości odstrzału samców saren kozłów oraz wycena medalowa, przeprowadzona zostanie w trzech terminach:


Harmonogram oceny i wyceny medalowej


Lublin – 3 grudnia 2018 r. - poniedziałek
godzina rozpoczęcia 10.00
miejsce - świetlica – Zarządu Okręgowego PZL w Lublinie>L.p.

GODZINA

KOŁO ŁOWIECKIE

1.

10.00-10.30

"DZIK" Zaklików,
"MIOT" Warszawa

2.

10.30-11.00

Nr 54 "Chodel" w Lublinie,
Nr 93 "Bażant" w Poniatowej,

3.

11.00-11.30

Nr 32 "Zaborze" w Annopolu
Nr 47 "Bekas" w Opolu Lubelskim

4.

11.30-12.00

Nr 116 "Knieja" w Puławach
Nr 103 "Rudki" w Kraśniku

5.

12.00-12.30

Nr 52 "Dąbrowa Bór" w Kraśniku
Nr 66 "Rogacz" w Gościeradowie

6.

12.30-13.00

Nr 19 "Cyranka" w Urzędowie
Nr 155 "Sokół" Stawy

7.

13.00-13.30

Nr 57 "Debra" w Lublinie
Nr 91 "Azotrop" w Puławach

8.

13.30-14.00

Nr 72 "Bekas" w Puławach
Nr 118 "Cyranka" w DęblinieLublin – 4 grudnia 2018 r. - wtorek
godzina rozpoczęcia 10.00
miejsce - świetlica – Zarządu Okręgowego PZL w LublinieL.p.

GODZINA

KOŁO ŁOWIECKIE

1.

10.00 – 10.30

nr 69 "Bażant" w Bełżycach,
nr 53 "Bażant" w Świdniku,

2.

10.30-11.00

Nr 14 "Ponowa" w Bronicach,
Nr 102 "Juniorów" - Żabia Wola,

3.

11.00-11.30

Nr 60 "Łoś" – Warszawa,   
Nr 41 "Żerań" – Warszawa,

4.

11.30-12.00

Nr 29 "Dzik" – Warszawa,   
Nr 65 "Kruk" – Warszawa,

5.

12.00-12.30

Nr 77 "Cyranka" w Lublinie,
Nr 193 "Diana" w Stężycy,

6.

12.30 – 13.00

nr 138 "Jawidz",
nr 40 "Nemrod" w Krzczonowie ,

7.

13.00 – 13.30

nr 33 "Lis" w Lubartowie,
nr 75 "Darz Bór" we Franciszkowie,

8.

13.30 – 14.00

nr 34 "Orzeł" w Niedrzwicy Dużej,  
nr 1 "Szarak" w Lublinie,

9.

14.00 – 14.30

nr 67 "Krogulec" w Lublinie,
nr 84 "Przepiórka" w Lublinie,

10.

14.30 – 15.00

nr 149 "Wiarus" w Lublinie,
nr 151 "Żubr" w Lublinie.Lublin – 5 grudnia 2018 r. – środa  godzina rozpoczęcia 10.00
miejsce - świetlica – Zarządu Okręgowego PZL w LublinieL.p.

GODZINA

KOŁO ŁOWIECKIE

1.

10.00 – 10.30

nr 38 "Bór" w Niemcach,
nr 37 "Knieja" w Lubartowie,

2.

10.30 – 11.00

nr 11 "Hubertus" w Lublinie,
nr 7 "Knieja" w Lublinie,

3.

11.00 – 11.30

nr 36 "Przepiórka" w  Cycowie,
nr 90 "Darz Bór" w Lublinie,

4.

11.30 – 12.00

nr 8 "Łoś" w Lublinie,
nr 2 "Leśnik" w Lublinie,

5.

12.00 – 12.30

nr 43 "Sarenka" w Matczynie,
nr 25 "Uroczysko" w Lublinie,

6.

12.30 – 13.00

nr 4 "Sokół" w Rejowcu,
nr 6 "Jarząbek" w Lublinie,

7.

13.00 – 13.30

nr 9 "LTM" w Lublinie,
nr 68 "Głuszec" w Lublinie,

8.

13.30 - 14.00

nr 3 "Jeleń" w Lublinie,
nr 39 "Miś" w Kocku.        

9.

14.00 - 14.30

nr 5 "Dąbrowa" w Lublinie.
nr 44 "Sokół" w Puławach
nr 31 „Bażant” w TurobinieUWAGA

1. Trofea dostarczone Komisji do oceny winny być trwale oznakowane – pozycja z arkusza / numer obwodu (np.: 1/174, 2/174, itd.) oraz podawane Komisji Oceny i Wyceny Trofeów w kolejności zgodnej z pozycją arkusza,

2. Trofea nie oznakowane nie będą poddane ocenie i wycenie,

3. Osoby lub koła, które z przyczyn losowych (uzasadnionych) nie mogą dostarczyć trofeów do Komisji ds. Oceny Prawidłowości Odstrzału Samców Zwierzyny Płowej w wyznaczonym terminie (zgodnie z harmonogramem), mogą je dostarczyć do Zarządu Okręgowego PZŁ w Lublinie do dnia 5 grudnia 2018 r. do godziny 11.00,

4. Trofea z wyceny medalowej należy odebrać najpóźniej do 21 grudnia 2018 roku.


W języku greckim słowo tropaion oznaczało pomnik ku czci bogów wzniesiony na miejscu odniesionego zwycięstwa. W czasach nowożytnych pojęcie to używane jest w różnorakich kontekstach, lecz zawsze oznacza pamiątkę odniesionego sukcesu, czy zwycięstwa. Gromadzenie trofeów łowieckich jako pamiątek polowania zakończonego sukcesem jest w pełni zrozumiałe – ponieważ samo polowanie nacechowane jest ogromnym ładunkiem emocjonalnym i w wielu przypadkach wymaga wielkiego wysiłku fizycznego.

Początkowo trofea gromadzono by ozdobić siedziby, wzbudzić podziw gości. Ponieważ kolekcje zdobyte przez właścicieli dworu lub jego przodków niedostępne były szerszemu ogółowi, zaczęto organizować publiczne pokazy trofeów łowieckich. Z czasem nabrały one walorów edukacyjnych i artystycznych.

Ranga wystaw jest bardzo różna – od niewielkich, regionalnych, poprzez krajowe aż do międzynarodowych i światowych organizowanych pod auspicjami Międzynarodowej Rady Łowiectwa i Ochrony Zwierzyny, która ustaliła obowiązujące formuły wyceny trofeów łowieckich. Polski Związek Łowiecki, reprezentując polskie łowiectwo, uczestniczył w 17 wystawach tej rangi.

Nasze trofea wyrobiły sobie najwyższą markę już w okresie międzywojennym. W 1937 roku na wystawie berlińskiej polskie parostki sarny, oręż dzika, skóra wilka i skóra rysia stały się nowymi rekordami świata. Łącznie przyznano Polsce 7 tytułów „rekord świata”, a wspomniane parostki (znane później jako „Parostki z Nienadowy”) uzyskały ponadto tytuł „rekord XX wieku” i „rekord wszechczasów”. Pozostałe one jeszcze rekordem świata do roku 1967, co jest rzadkim przypadkiem w historii światowej trofeistyki. Jeszcze dłużej, bo aż do roku 1987, Polska dzierżyła rekord świata w kategorii oręża dzika („Oręż z Rychcic”).

Po drugiej wojnie światowej przez długi czas Polski Związek łowiecki nie uczestniczył w wystawach międzynarodowych. Dopiero w 1967 roku wystawa w Nowym Sadzie przyniosła kolejny sukces polskiemu łowiectwu. PZŁ otrzymał Złotą Plakietę za pawilon i wiele medali za trofea. Z ostatnich wystaw warto jeszcze odnotować światową wystawę w Budapeszcie w 1971r. , gdzie polska ekspozycja liczyła 438 trofeów, oraz następną światową wystawę z roku 1981 w Płowdiw (Bułgaria), gdzie Polski Związek łowiecki zaprezentował 1109 trofeów. Na pozostałych wystawach obecność naszych trofeów była znacznie skromniejsza lecz zawsze najbardziej liczącymi się polskimi trofeami były parostki saren, oręża dzików, wieńce jeleni szlachetnych oraz skóry drapieżników.

Polscy myśliwi z ogromnym pietyzmem podchodzą do swoich trofeów łowieckich. W roku 1999 ukazał się nakładem Polskiego Związku Łowieckiego Katalog Polskich Trofeów Łowieckich obejmujący około 10 000 pozycji. Sklasyfikowano w nim tylko takie trofea, które na wystawach światowych i międzynarodowych wyróżnione zostały medalami za piękno i potęgę.

ŹRÓDŁO: www.pzlow.pl
facebook