POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
TROFEISTYKA W OKRĘGU LUBELSKIM PZŁ


GRUDZIEŃ 2019 OCENA PRAWIDŁOWOŚCI ODSTRZAŁU SAMCÓW SAREN SEZON 2019/2020 TROFEISTYKA

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie, w związku z zakończeniem bieżącego sezonu łowieckiego na sarny rogacze, informuje iż ocena prawidłowości odstrzału samców saren kozłów oraz wycena medalowa, przeprowadzona zostanie w trzech terminach:


Lublin – 11 grudnia 2019 r. - środa

godzina rozpoczęcia 10.00
miejsce - świetlica – Zarządu Okręgowego PZL w Lublinie


L.p.

GODZINA

KOŁO ŁOWIECKIE

1.

10.00-10.30

Koło Łowieckie "DZIK" Zaklików
Koło Łowieckie "MIOT" Warszawa

2.

10.30-11.00

Koło Łowieckie Nr 54"Chodel" w Lublinie
Koło Łowieckie Nr 93"Bażant" w Poniatowej

3.

11.00-11.30

Koło Łowieckie Nr 32"Zaborze" w Annopolu
Koło Łowieckie Nr 47"Bekas" w Opolu Lubelskim

4.

11.30-12.00

Koło Łowieckie Nr 116"Knieja" w Puławach
Koło Łowieckie Nr 103"Rudki" w Kraśniku

5.

12.00-12.30

Koło Łowieckie Nr 52"Dąbrowa Bór" w Kraśniku
Koło Łowieckie Nr 66 "Rogacz"w Gościeradowie

6.

12.30-13.00

Koło Łowieckie Nr 19"Cyranka" w Urzędowie
KołoŁowieckie Nr 155"Sokół" Stawy

7.

13.00-13.30

KołoŁowieckie Nr 57"Debra" w Lublinie
KołoŁowieckie Nr 91"Azotrop" w Puławach

8.

13.30-14.00

Koło Łowieckie Nr 72 "Bekas" w Puławach
Koło Łowieckie Nr 118 "Cyranka" w Dęblinie


Lublin – 12 grudnia 2019 r. - czwartek

godzina rozpoczęcia 10.00
miejsce - świetlica – Zarządu Okręgowego PZL w Lublinie


L.p.

GODZINA

KOŁO ŁOWIECKIE

1.

10.00 – 10.30

KołoŁowieckie nr 69 "Bażant" w Bełżycach
Koło Łowieckie nr 53 "Bażant" w Świdniku

2.

10.30-11.00

Koło Łowieckie Nr 14 "Ponowa" w Bronicach
Koło Łowieckie Nr 102 "Juniorów" - Żabia Wola

3.

11.00-11.30

Koło Łowieckie Nr 60 "Łoś" – Warszawa
Koło Łowieckie Nr 41 "Żerań" – Warszawa

4.

11.30-12.00

Koło Łowieckie Nr 29 "Dzik" – Warszawa
Koło Łowieckie Nr 65 "Kruk" – Warszawa

5.

12.00-12.30

Koło Łowieckie Nr 77 "Cyranka" w Lublinie
Koło Łowieckie Nr 193 "Diana" w Stężycy

6.

12.30 – 13.00

Koło Łowieckie nr 138 "Jawidz"
Koło Łowieckie nr 40 "Nemrod" w Krzczonowie

7.

13.00 – 13.30

Koło Łowieckie nr 33 "Lis" w Lubartowie
Koło Łowieckie nr 75 "Darz Bór" we Franciszkowie

8.

13.30 – 14.00

Koło Łowieckie nr 34 "Orzeł" w Niedrzwicy Dużej
Koło Łowieckie nr 1 "Szarak" w Lublinie

9.

14.00 – 14.30

Koło Łowieckie nr 67 "Krogulec" w Lublinie
Koło Łowieckie nr 84 "Przepiórka" w Lublinie

10.

14.30 – 15.00

Koło Łowieckie nr 149 "Wiarus" w Lublinie
Koło Łowieckie nr 151 "Żubr" w Lublinie

Lublin – 13 grudnia 2019 r. – piątek

godzina rozpoczęcia 10.00
miejsce - świetlica – Zarządu Okręgowego PZL w Lublinie


L.p.

GODZINA

KOŁO ŁOWIECKIE

1.

10.00 – 10.30

Koło Łowieckie nr 38 "Bór" w Niemcach
Koło Łowieckie nr 37 "Knieja" w Lubartowie

2.

10.30 – 11.00

Koło Łowieckie nr 11 "Hubertus" w Lublinie
Koło Łowieckie nr 7 "Knieja" w Lublinie

3.

11.00 – 11.30

Koło Łowieckie nr 36 "Przepiórka" w  Cycowie
Koło Łowieckie nr 90 "Darz Bór" w Lublinie

4.

11.30 – 12.00

Koło Łowieckie nr 8 "Łoś" w Lublinie
Koło Łowieckie nr 2 "Leśnik" w Lublinie

5.

12.00 – 12.30

Koło Łowieckie nr 43 "Sarenka" w Matczynie
Koło Łowieckie nr 25 "Uroczysko" w Lublinie

6.

12.30 – 13.00

Koło Łowieckie nr 4 "Sokół" w Rejowcu
Koło Łowieckie nr 6 "Jarząbek" w Lublinie

7.

13.00 – 13.30

Koło Łowieckie nr 9 "LTM" w Lublinie
Koło Łowieckie nr 68 "Głuszec" w Lublinie

8.

13.30 - 14.00

Koło Łowieckie nr 3 "Jeleń" w Lublinie
Koło Łowieckie nr 39 "Miś" w Kocku

9.

14.00 - 14.30

Koło Łowieckie nr 5 "Dąbrowa" w Lublinie
Koło Łowieckie nr 44 "Sokół" w Puławach
Koło Łowieckie nr 31 "Bażant" w Turobinie

 

Uwaga

  1. Trofea dostarczone Komisji do oceny winny być trwale oznakowane – pozycja  z arkusza / numer obwodu  (np.:  1/174,  2/174, itd.) oraz podawane Komisji Oceny i Wyceny Trofeów w kolejności zgodnej z pozycją arkusza,
  1. Trofea nie oznakowane nie będą podlegać ocenie i wycenie,

 

  1. Osoby lub Koła, które z przyczyn losowych (uzasadnionych) nie mogą dostarczyć trofeów do Komisji ds. Oceny Prawidłowości Odstrzału Samców Zwierzyny Płowej, mogą je dostarczyć do Zarządu Okręgowego PZŁ w Lublinie do dnia 13 grudnia 2019 r. do godziny 10.00,
  2. Trofea z wyceny medalowej należy odebrać najpóźniej do 21 grudnia 2019 roku.

 

W języku greckim słowo tropaion oznaczało pomnik ku czci bogów wzniesiony na miejscu odniesionego zwycięstwa. W czasach nowożytnych pojęcie to używane jest w różnorakich kontekstach, lecz zawsze oznacza pamiątkę odniesionego sukcesu, czy zwycięstwa. Gromadzenie trofeów łowieckich jako pamiątek polowania zakończonego sukcesem jest w pełni zrozumiałe – ponieważ samo polowanie nacechowane jest ogromnym ładunkiem emocjonalnym i w wielu przypadkach wymaga wielkiego wysiłku fizycznego.

Początkowo trofea gromadzono by ozdobić siedziby, wzbudzić podziw gości. Ponieważ kolekcje zdobyte przez właścicieli dworu lub jego przodków niedostępne były szerszemu ogółowi, zaczęto organizować publiczne pokazy trofeów łowieckich. Z czasem nabrały one walorów edukacyjnych i artystycznych.

Ranga wystaw jest bardzo różna – od niewielkich, regionalnych, poprzez krajowe aż do międzynarodowych i światowych organizowanych pod auspicjami Międzynarodowej Rady Łowiectwa i Ochrony Zwierzyny, która ustaliła obowiązujące formuły wyceny trofeów łowieckich. Polski Związek Łowiecki, reprezentując polskie łowiectwo, uczestniczył w 17 wystawach tej rangi.

Nasze trofea wyrobiły sobie najwyższą markę już w okresie międzywojennym. W 1937 roku na wystawie berlińskiej polskie parostki sarny, oręż dzika, skóra wilka i skóra rysia stały się nowymi rekordami świata. Łącznie przyznano Polsce 7 tytułów „rekord świata”, a wspomniane parostki (znane później jako „Parostki z Nienadowy”) uzyskały ponadto tytuł „rekord XX wieku” i „rekord wszechczasów”. Pozostałe one jeszcze rekordem świata do roku 1967, co jest rzadkim przypadkiem w historii światowej trofeistyki. Jeszcze dłużej, bo aż do roku 1987, Polska dzierżyła rekord świata w kategorii oręża dzika („Oręż z Rychcic”).

Po drugiej wojnie światowej przez długi czas Polski Związek łowiecki nie uczestniczył w wystawach międzynarodowych. Dopiero w 1967 roku wystawa w Nowym Sadzie przyniosła kolejny sukces polskiemu łowiectwu. PZŁ otrzymał Złotą Plakietę za pawilon i wiele medali za trofea. Z ostatnich wystaw warto jeszcze odnotować światową wystawę w Budapeszcie w 1971r. , gdzie polska ekspozycja liczyła 438 trofeów, oraz następną światową wystawę z roku 1981 w Płowdiw (Bułgaria), gdzie Polski Związek łowiecki zaprezentował 1109 trofeów. Na pozostałych wystawach obecność naszych trofeów była znacznie skromniejsza lecz zawsze najbardziej liczącymi się polskimi trofeami były parostki saren, oręża dzików, wieńce jeleni szlachetnych oraz skóry drapieżników.

Polscy myśliwi z ogromnym pietyzmem podchodzą do swoich trofeów łowieckich. W roku 1999 ukazał się nakładem Polskiego Związku Łowieckiego Katalog Polskich Trofeów Łowieckich obejmujący około 10 000 pozycji. Sklasyfikowano w nim tylko takie trofea, które na wystawach światowych i międzynarodowych wyróżnione zostały medalami za piękno i potęgę.

ŹRÓDŁO: www.pzlow.pl
facebook