POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
TROFEISTYKA W OKRĘGU LUBELSKIM PZŁ


czerwiec 2020 OCENA PRAWIDŁOWOŚCI ODSTRZAŁU SAMCÓW JELENI I DANIELI SEZON 2019/2020 TROFEISTYKA

OCENA PRAWIDŁOWOŚCI ODSTRZAŁU
SAMCÓW JELENI I DADNIELI,
ZA SEZON 2019-2020

ODBĘDZIE SIĘ NA STRZELNICY MYŚLIWSKIEJ W PUŁAWACH WEDŁUG PONIŻSZEGO HARMONOGRAMU


29.06.2020r.

30.06.2020r.

LP

KOŁO ŁOWIECKIE

GODZINA

 

LP

KOŁO ŁOWIECKIE

GODZINA

1

WKŁ 155 Sokół w Stawach 155 

9:00

 

1

Głuszec w Lublinie 68 

9:00

2

Azotrop w Puławach 91 

9:00

 

2

Miś w Kocku 39 

9:00

3

Debra w Sielcach 57 

1030

 

3

Nemrod w Krzczonowie 40 

9:30

4

Knieja w Lubartowie 37 

10:30

 

4

Szarak w Lublinie 1  

9:30

5

LTPM Jeleń w Lublinie 3 

11:30

 

5

WKŁ 103 Rudki w Kraśniku 103 

10:00

6

Bekas w Puławach 72 

11:30

 

6

WKŁ 193 Diana w Stężycy 193 

10:00

7

Przepiórka w Cycowie 36 

12:30

 

7

Zaborze w Annopolu 32 

10:30

8

Cyranka w Lublinie 77 

12:30

 

8

Dąbrowa Bór w Kraśniku 52 

10:30

9

Łoś w Lublinie 8 

14:30

 

9

WKŁ 116 Knieja w Puławach 116 

11:00

10

Rogacz w Gościeradowie 66 

14:30

 

10

Bażant w Poniatowej 93 

11:00

11

Lis w Lubartowie 33 

15:00

 

11

Juniorów Warszawa  

11:00

12

Bekas w Opolu Lub. 47 

15:00

 

12

KŁ Nr 38 "Bór" Niemce 38 

11:30

13

WKŁ 138 w Jawidzu 138 

15:30

 

13

Knieja w Lublinie 7 

11:30

14

Dzik Zaklików  

15:30

 

14

WKŁ 149 Wiarus w Lublinie 149 

11:30

 

 

 

 

15

Bażant w Świdniku 53 

11:30


POZOSTAŁE KOŁA ŁOWIECKIE, NIE UJĘTE W HARMONOGRAMIE
PROSZONE SĄ W DNIU 30.06.2020r. O DOSTARCZENIE WIŃCÓW NA GODZINE 12.00


WAŻNE !

W zawiązku z trwaniem stanu epidemii, Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie, zaleca przybycie maksymalnie trzech przedstawicieli z każdego Koła Łowieckiego. Ocena prawidłowości odstrzału będzie odbywać się z zachowaniem wymogów sanitarnych związanych zapobieganiem zakażeniu wirusem SARS-CoV-2.


W języku greckim słowo tropaion oznaczało pomnik ku czci bogów wzniesiony na miejscu odniesionego zwycięstwa. W czasach nowożytnych pojęcie to używane jest w różnorakich kontekstach, lecz zawsze oznacza pamiątkę odniesionego sukcesu, czy zwycięstwa. Gromadzenie trofeów łowieckich jako pamiątek polowania zakończonego sukcesem jest w pełni zrozumiałe – ponieważ samo polowanie nacechowane jest ogromnym ładunkiem emocjonalnym i w wielu przypadkach wymaga wielkiego wysiłku fizycznego.

Początkowo trofea gromadzono by ozdobić siedziby, wzbudzić podziw gości. Ponieważ kolekcje zdobyte przez właścicieli dworu lub jego przodków niedostępne były szerszemu ogółowi, zaczęto organizować publiczne pokazy trofeów łowieckich. Z czasem nabrały one walorów edukacyjnych i artystycznych.

Ranga wystaw jest bardzo różna – od niewielkich, regionalnych, poprzez krajowe aż do międzynarodowych i światowych organizowanych pod auspicjami Międzynarodowej Rady Łowiectwa i Ochrony Zwierzyny, która ustaliła obowiązujące formuły wyceny trofeów łowieckich. Polski Związek Łowiecki, reprezentując polskie łowiectwo, uczestniczył w 17 wystawach tej rangi.

Nasze trofea wyrobiły sobie najwyższą markę już w okresie międzywojennym. W 1937 roku na wystawie berlińskiej polskie parostki sarny, oręż dzika, skóra wilka i skóra rysia stały się nowymi rekordami świata. Łącznie przyznano Polsce 7 tytułów „rekord świata”, a wspomniane parostki (znane później jako „Parostki z Nienadowy”) uzyskały ponadto tytuł „rekord XX wieku” i „rekord wszechczasów”. Pozostałe one jeszcze rekordem świata do roku 1967, co jest rzadkim przypadkiem w historii światowej trofeistyki. Jeszcze dłużej, bo aż do roku 1987, Polska dzierżyła rekord świata w kategorii oręża dzika („Oręż z Rychcic”).

Po drugiej wojnie światowej przez długi czas Polski Związek łowiecki nie uczestniczył w wystawach międzynarodowych. Dopiero w 1967 roku wystawa w Nowym Sadzie przyniosła kolejny sukces polskiemu łowiectwu. PZŁ otrzymał Złotą Plakietę za pawilon i wiele medali za trofea. Z ostatnich wystaw warto jeszcze odnotować światową wystawę w Budapeszcie w 1971r. , gdzie polska ekspozycja liczyła 438 trofeów, oraz następną światową wystawę z roku 1981 w Płowdiw (Bułgaria), gdzie Polski Związek łowiecki zaprezentował 1109 trofeów. Na pozostałych wystawach obecność naszych trofeów była znacznie skromniejsza lecz zawsze najbardziej liczącymi się polskimi trofeami były parostki saren, oręża dzików, wieńce jeleni szlachetnych oraz skóry drapieżników.

Polscy myśliwi z ogromnym pietyzmem podchodzą do swoich trofeów łowieckich. W roku 1999 ukazał się nakładem Polskiego Związku Łowieckiego Katalog Polskich Trofeów Łowieckich obejmujący około 10 000 pozycji. Sklasyfikowano w nim tylko takie trofea, które na wystawach światowych i międzynarodowych wyróżnione zostały medalami za piękno i potęgę.

ŹRÓDŁO: www.pzlow.pl
facebook