POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE


WŁADZE OKRĘGU LUBELSKIEGO PZŁ

OKRĘGOWA RADA ŁOWIECKA w LUBLINIE


W okresie powojennym pierwsza Wojewódzka Rada Łowiecka wybrana została w 1958 roku.

Skład osobowy
Wojewódzkiej Rady Łowieckie w Lublinie w latach 1937-2000
i Okręgowej Rady Łowieckiej od roku 2000

Wojewódzkie Rady Łowieckie w Lublinie


Rok 1937

Prezydium Polskiego Związku Łowieckiego w Warszawie  ustanowiło Tymczasową Wojewódzką Radę Łowiecką w Lublinie w składzie:


Jan Koźmian - Prezes
Władysław hr. Tyszkiewicz - Członek
Zbigniew Pyzikowski - Członek
Wacław Morawski - Członek
Kazimierz Stalewski - Członek


Lata 1937-1940

Na lata 1937-1940  Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie w dniu 29.08.1937 roku powołał Wojewódzką Radę Łowiecką w Lublinie na trzyletnią kadencję w  następującym składzie:


Jan Koźmian - Prezes
Kazimierz Stalewski - Wiceprezes
Władysław hr. Tyszkiewicz - Wiceprezes
Kornel Zawadzki - Sekretarz
Leon Radliński - Skarbnik
Mieczysław Dąbrowski - Członek
Zygmunt Jadźwiński - Członek
Grzmisław Krassowski - Członek
Mieczysław Mniszek Tchórznicki - Członek
Jan Kazimierz hr. Szeptycki - Członek
Józef Tomicki - Członek
Erazm Tuszowski - Członek


W roku 1938

ze składu Rady odchodzi Mieczysław Mniszek Tchórznicki, a tym samym zachodzi konieczność uzupełnienia składu rady oraz nastąpiła jej reorganizacja. Tym samym w latach 1938-1939 skład Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Lublinie przedstawiał się następująco:


Jan Koźmian - Prezes
Kazimierz Stalewski - Wiceprezes
Władysław hr. Tyszkiewicz - Wiceprezes
Kornel Zawadzki - Sekretarz
Leon Radliński - Skarbnik
Mieczysław Dąbrowski - Członek
Zygmunt Jadźwiński - Członek
Grzmisław Krassowski - Członek
Tadeusz hr. Plater Zyberk - Członek
Jan Kazimierz hr. Szeptycki - Członek
Józef Tomicki - Członek
Erazm Tuszowski - Członek


25.01.1945 roku

powołany został Tymczasowy Zarząd Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Lublinie w następującym składzie:


Jan Steliński - Prezes
Stanisław Kokoszyński - I Wiceprezes
Tadeusz Kryński - II Wiceprezes
Leon Radlińsk - Sekretarz
Stanisław Korczyński - Członek
Włodzimierz Morawski - Członek


W maju 1946 roku

na Zjeździe Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie wybrano skład Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Lublinie na kadencję do 1948 roku w następującym składzie:


Stanisław Jan Jenke - Prezes
Stefan Lewicki - I Wiceprezes
Antoni Salnicki - II Wiceprezes
Leon Radliński - Sekretarz
Jan Steliński - Członek
Tadeusz Kryński - Członek
Stefan Żarnowski - Członek
Apolinary Jackiewicz - Członek


Lata 1948-1950


Stanisław Jan Jenke - Prezes
Stefan Lewicki - I Wiceprezes
Antoni Salnicki - II Wiceprezes
Apolinary Jackiewicz - Członek
Zygmunt Kozłowski - Członek
Tadeusz Kryński - Członek
Zygmunt Mutko - Członek
Eugeniusz Przeździecki - Członek
Leon Radliński - Członek
Salomon Gwidon - Członek
Jan Steliński - Członek
Józef Tomicki - Członek
Stefan Żarnowski - Członek


Lata 1950-1952


Stanisław Jan Jenke - Prezes
Stefan Lewicki - Wiceprezes
Antoni Salnicki - Wiceprezes
Zygmunt Grzywocz - Członek
Tadeusz Jarosz - Członek
Tadeusz Kryński - Członek
Władysław Lodowski - Członek
Zygmunt Mutko - Członek
Leon Radliński - Członek
Stanisław Rawski - Członek
Janusz Steliński - Członek
Ryszard Wiercioch - Członek
Zbigniew Zbarański - Członek


1952- 1958

Brak danych odnośnie składu Wojewódzkich Rad Łowieckich w Lublinie w tym okresie.
Jeżeli ktoś dysponuje tego typu danymi, prosimy o kontakt z zarządem okręgowym.Lata 1958 - 1960


Krupka Jerzy - Prezes
Orzeszek Tadeusz - Wiceprezes
Wysocki Eugeniusz  - Sekretarz
Gieracz Bogdan - Skarbnik
Lichota Alfred - Członek
Nagnajewicz Bronisław - Członek
Turski Hilary - Członek
Wiszniowski Witold - Członek
Żakiewicz Stanisław - Członek


Lata 1960- 1963


Krupka Jerzy - Prezes
Żakiewicz Stanisław - Wiceprezes
Wysocki Eugeniusz - Sekretarz
Gieracz Bogdan - Skarbnik
Lichota Alfred - Członek
Mróz Bolesław - Członek
Nagnajewicz Bronisław - Członek
Orzeszek Tadeusz - Członek
Wiszniowski Witold - Członek


Lata 1963 - 1966


Krupka Jerzy - Prezes
Kozłowski Zygmunt - Wiceprezes
Wysocki Eugeniusz - Sekretarz
Antoniewicz Julian - Członek
Bartoszewicz Walenty - Członek
Gieracz Bogdan - Członek
Hołosyniuk Piotr - Członek
Knawa Ludwik - Członek
Lewicki Stefan - Członek
Rózga Wacław - Członek
Sienkiewicz Anatol - Członek
Wiszniowski Witold - Członek
Żakiewicz Stanisław - Członek
Żuliński Tadeusz - Członek


Lata 1966 - 1969


Krupka Jerzy - Prezes
Mozgawa Marian - Wiceprezes
Lewicki Stefan - Sekretarz
Antoniewicz Julian - Członek
ElżakowskiEligiusz  - Członek
Jasina Adam - Członek
Kujawski Janusz - Członek
Mazurek Marian - Członek
Polski Boleswław - Członek
Rózga Wacław - Członek
Studnicki Wojciech - Członek
Wójtowicz Jan - Członek
Wysocki Eugeniusz - Członek


W latach 1969 - 1972


Mijal Kazimierz - Prezes
Mozgawa Marian - Wiceprezes
Stadnicki Wojciech - Sekretarz
Antoniewicz Julian - Członek
Elżakowski Eligiusz - Członek
Gieracz Bogdan - Członek
Golan Bogdan - Członek
Kujawski Janusz - Członek
Lewicki Stefan - Członek
Mazepa Mieczysław - Członek
Rózga Wacław - Członek
Wiszniowski Witold - Członek
Wójtowicz Jan - Członek
Wysocki Eugeniusz - Członek


W latach 1972 - 1976


Mijal Kazimierz - Prezes
Elżakowski Eligiusz - Wiceprezes
Mazur Zygmunt - Sekretarz
Gieracz Bogdan - Członek
Jankiewicz Kalikst  - Członek
Kujawski Janusz - Członek
Marzec Antoni - Członek
Mozgawa Marian - Członek
Pietrzyk Kazimierz - Członek
Rózga Wacław - Członek
Rzad Stanisław - Członek
Rusinek Józef - Członek
Wiszniowski Witold - Członek
Ziółkowski Bolesław - Członek


W latach 1976 - 1981


Mijal Kazimierz - Prezes
Elżakowski Eligiusz - Wiceprezes
Łapacz Zygmunt - Sekretarz
Czajka Przemysław - Członek
Gieracz Bogdan - Członek
Jankiewicz Kalikst - Członek
Kowalski Józef - Członek
Mareczko Stefan - Członek
Styk Bolesław - Członek
Skałecki Stefan - Członek
Obuch Kleofas - Członek
Piróg Jan - Członek
Rózga Wacław - Członek
Więckowski Mieczysław - Członek
Zubkiewicz Ryszard - Członek


W latach 1981 - 1986


Mijal Kazimierz - Prezes
Mareczko Stefan - Wiceprezes
Łapacz Zygmunt - Sekretarz
Grudzień Stanisław - Członek
Kamiński Antoni - Członek
Krzyżanowski Jan - Członek
Klimkiewicz Andrzej - Członek
Lucima Witold - Członek
Nowakowski Jan  - Członek
Obuch Kleofas - Członek
Oleszczuk Konrad - Członek
Pałys Stanisław - Członek
Szucki Bohdan - Członek
Wolak Ryszard - Członek
Wysocki Jerzy - Członek


W latach 1986 - 1990


Domżał Henryk - Prezes
Szucki Bohdan - Wiceprezes
Łapacz Zygmunt - Sekretarz
Łukasik Tadeusz - Członek
Mazurek Jan - Członek
Nagnajewicz Jerzy - Członek
Nowakowski Jan - Członek
Cęcek Henryk - Członek
Gilos Jan - Członek
Hajduk Jan - Członek
Kamiński Antoni - Członek
Pałys Stanisław - Członek
Porzyć Czesław - Członek
Rachwalski Andrzej - Członek
Więckowski Mieczysław - Członek


W latach 1990 - 1995


Żurawski Janusz - Prezes
Eminowicz Wojciech - Wiceprezes
Kaczanowski Ryszard - Sekretarz
Chwaliński Henryk - Członek
Górski Andrzej - Członek
Jańczyński Mieczysław - Członek
Jakubczak Wiesław - Członek
Kaczmarek Janusz - Członek
Kamiński Antoni - Członek
Kuśmierczyk Jerzy - Członek
Mazurkiewicz Marian - Członek
Nowicki Jerzy - Członek
Płonicki Zbigniew - Członek
Rachwalski Andrzej - Członek
Więckowski Mieczysław - Członek


W latach 1995 - 2000


Domżał Henryk - Prezes
Eminowicz Wojciech - Wiceprezes
Sikora Wojciech - Sekretarz
Bluj Julian - Członek
Dziedzic Roman - Członek
Kamiński Antoni - Członek
Kaczanowski Ryszard - Członek
Kornacki Krzysztof - Członek
Krupka Jerzy - Członek
Górski Andrzej - Członek
Puzia Zenon - Członek
Pawliszewski Edward - Członek
Szucki Bohdan - Członek
Zając Piotr - Członek
Żurawski Janusz - CzłonekOkręgowe Rady Łowieckie w Lublinie


W latach 2000 - 2006


Kowalski Czesław - Prezes
Eminowicz Wojciech - Wiceprezes
Kozyra Bogdan - Sekretarz
Bednarz Andrzej - Członek
Dziedzic Roman - Członek
Drozd Leszek - Członek
Górski Zdzisław - Członek
Kamiński Antoni - Członek
Kaczanowski Ryszard - Członek
Łapacz Zygmunt - Członek
Łacic Andrzej - Członek
Obuch Kleofas - Członek
Pałys Stanisław - Członek
Walenda Leszek - Członek
Żurawski Janusz - Członek


W latach 2006 - 2010


Chwaliński Henryk - Prezes
Dziedzic Roman - V-ce Prezes
Kozyra Bogdan- Sekretarz
Barankiewicz Marian - Członek
Drozd Leszek - Członek
Eminowicz Wojciech - Członek
Kamiński Antoni - Członek
Kopron Witold - Członek
Kostyra Roman - Członek
Kowalski Czesław - Członek
Kozak Tadeusz - Członek
Oleszczuk Konrad - Członek
Stochmal Marian - Członek
Walenda Leszek - Członek
Wątróbka Jerzy - Członek


W latach 2010 - 2015


Guściora Mirosław - Prezes
Marcinkowski Tomasz -Wiceprezes
Kaczanowski Tomasz - Sekretarz
Chwaliński Henryk - Członek
Cichowski Karol - Członek
Dziedzic Roman -Członek
Drozd Leszek -Członek
Dudra Jerzy -Członek
Kuśmierz Stanisław -Członek
Kozyra Bogdan -Członek
Oleszczuk Konrad -Członek
Parczyńska Mariola -Członek
Rapacewicz Marian -Członek
Topyła Dariusz -Członek
Walenda Leszek -Członekobecna Rada Łowiecka

facebook