POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE


WŁADZE OKRĘGU LUBELSKIEGO PZŁ

ZARZĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE


W strukturze PZŁ Zarząd Wojewódzki zaczął funkcjonować od 1963 roku
przejmując obowiązki powierzone do tego czasu Wojewódzkiej Radzie Łowieckiej.


Osobowy skład Zarządów od roku 1963


W latach 1963 - 1966


Funkcja Nazwisko imię Członek Koła
Przewodniczący Wysocki Eugeniusz Nr 8 ŁOŚ Lublin
Wiceprzewodniczący Kozłowski Zygmunt Nr 9 L.T.M. Lublin
Skarbnik Polski Bolesław Nr 4 SOKÓŁ Lublin
Sekretarz Żakiewicz Stanisław Nr 7 KNIEJA Lublin
Członek Szunke Zdzisław Nr 90 DARZ BÓR Lublin

W latach 1966-1969


Funkcja Nazwisko imię Członek Koła
Przewodniczący Wysocki Eugeniusz Nr 8 ŁOŚ Lublin
Wiceprzewodniczący Kozłowski Zygmunt Nr 9 L.T.M. Lublin
Wiceprzewodniczący Kujawski Janusz Nr 116  KNIEJA Puławy
Sekretarz Żakiewicz Stanisław Nr 7 KNIEJA Lublin
Skarbnik Polski Bolesław Nr 4 SOKÓŁ Lublin

W latach 1969 - 1972


Funkcja Nazwisko imię Członek Koła
Przewodniczący Wysocki Eugeniusz Nr 8 ŁOŚ Lublin
Wiceprzewodniczący Kujawski Janusz Nr 116 KNIEJA Puławy
Sekretarz Kułaczkowski Piotr Nr 54 CHODEL Lublin
Skarbnik Kiec Feliks Nr 25 UROCZYSKO Lublin
Członek Kosut Janusz Nr 90 DARZ BÓR Lublin
Członek Polski Bolesław Nr 4 SOKÓŁ Lublin

W latach 1972 -1976


Funkcja Nazwisko imię Członek Koła
Przewodniczący Jankiewicz Kalikst Nr 90 DARZ BÓR Lublin
Sekretarz Puszkar Tadeusz Nr 72 BEKAS Puławy
Skarbnik Pałkowski Janusz Nr 7 KNIEJA Lublin
Członek Kujawski Janusz 116 KNIEJA Puławy
Członek Mazur Zygmunt Nr 2 LEŚNIK Lublin
Członek Szunke Zdzisław Nr 90 DARZ BÓR Lublin

W latach 1976 - 1981


Funkcja Nazwisko imię Członek Koła
Przewodniczący Jankiewicz Kalikst Nr 90 DARZ BÓR Lublin
Wiceprzewodniczący Kujawski Janusz Nr 116 KNIEJA Puławy
Wiceprzewodniczący Mazur Zygmunt Nr 2 LEŚNIK Lublin
Sekretarz Włoch Stanisław Nr 69 BAŻANT Bełżyce
Skarbnik Pałkowski Janusz Nr 7 KNIEJA Lublin

W latach 1981 - 1986


Funkcja Nazwisko imię Członek Koła
Przewodniczący Jankiewicz Kalikst Nr 90 DARZ BÓR Lublin
Wiceprzewodniczący Mazur Zygmunt Nr 2 LEŚNIK Lublin
Wiceprzewodniczący Barszczewski Władysław Nr 90 DARZ BÓR Lublin
Sekretarz Mazurek Bronisław Nr 69 BAŻANT Bełżyce
Skarbnik Podleśny Stanisław Nr 83 LIS Lublin

W latach 1986 - 1990


Funkcja Nazwisko imię Członek Koła
Przewodniczący Barszczewski Władysław Nr 90 DARZ BÓR Lublin
Wiceprzewodniczący Mazur Zygmunt Nr 2 LEŚNIK Lublin
Wiceprzewodniczący Eminowicz Leszek Nr 12 SZÓSTAK Lublin
Sekretarz Cichowski Karol NR 9 L.T.M. Lublin
Skarbnik Lis Zbigniew Nr 74 KACZUSZKA Lublin

W latach 1990 - 1995


Funkcja Nazwisko imię Członek Koła
Przewodniczący Cichowski Karol Nr 9 L.T.M. Lublin
Wiceprzewodniczący Szczygieł Czesław Nr 2 LEŚNIK Lublin
skarbnik Szymański Wojciech Nr 7 KNIEJA Lublin
Członek Puzia Zenon Nr 90 DARZ BÓR Lublin
Członek Łazuka Tomasz Nr 6 JARZĄBEK Lublin

W latach 1995 - 2000


Funkcja Nazwisko imię Członek Koła
Przewodniczący Cichowski Karol Nr 9 L.T.M. Lublin
Wiceprzewodniczący Szczygieł Czesław Nr 2 LEŚNIK Lublin
Sekretarz Kozyra J. Bogdan Nr 77 CYRANKA Lublin
Skarbnik Miłkowski Jerzy Nr 84 PRZEPIÓRK Lublin
Członek Łazuka Tomasz Nr 6 JARZĄBEK Lublin

W latach 2000 -2005


Funkcja Nazwisko imię Członek Koła
Przewodniczący Cichowski Karol Nr 9 L.T.M. Lublin
Członek Burzyński Józef Nr 7 KNIEJA Lublin
Członek Guściora Mirosław Nr 13 DZIK Lublin
Członek Kopron Witold Nr 91 AZOTROP Puławy
Członek Miłkowski Jerzy Nr 84 PRZEPIÓRKA Lublin

W latach 2005 -2008


Funkcja Nazwisko imię Członek Koła
Przewodniczący Cichowski Karol Nr 9 L.T.M. Lublin
Członek Gaweł Andrzej Nr 69 BAŻANT Bełżyce
Członek Kaczanowski Tomasz Nr 1 SZARAK Lublin
Członek Miłkowski Jerzy Nr 84 PRZEPIÓRKA Lublin
Członek Sadurski Dyonizy Nr 91 AZOTROP Puławy

W latach 2008 -2010


Funkcja Nazwisko imię Członek Koła
Przewodniczący Flis Marian Nr 25 UROCZYSKO Lublin
Członek Gaweł Andrzej Nr 69 BAŻANT Bełżyce
Członek Kaczanowski Tomasz Nr 1 SZARAK Lublin
Członek Miłkowski Jerzy Nr 84 PRZEPIÓRKA Lublin
Członek Sadurski Dyonizy Nr 91 AZOTROP Puławy

W latach 2010 -2015


Funkcja Nazwisko imię Członek Koła
Przewodniczący Flis Marian Nr 25 UROCZYSKO Lublin
Członek Andrzej Gaweł
Nr 69 - "Bażant" Bełżyce
Członek Kostrzewa Waldemar Nr 75 - "Darz Bór" Franciszków
Członek Łaska Sławomir Nr 103 - "Rudki" Kraśnik
Członek Sadurski Dionizy Nr 91- "Azotrop" Puławy

W latach 2015 -2018


Funkcja Nazwisko imię Członek Koła
Przewodniczący Andrzej Łacic KŁ nr 89 Siemień w Lublinie
Członek Andrzej Oleksa
KŁ nr 91 "Azotrop" w Puławach
Członek Maciej Wątróbka KŁ nr 8 "Łoś" w Lublinie


obecny Zarząd Okręgowy

facebook