POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE


WŁADZE OKRĘGU LUBELSKIEGO PZŁ

OKRĘGOWY SĄD ŁOWIECKI


Zgodnie z uchwałą nr 57/2018 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 13 grudnia 2018r. powołano Okręgowy Sąd Łowiecki w Lublinie w składzie:


Stanisław Nowicki
Prezes Okręgowego Sądu Łowieckiego w Lublinie


Waldemar Kruszyński
Zastępca Prezesa Okręgowego Sądu Łowieckiego w Lublinie


Maciej Burzyński
Zastępca Prezesa Okręgowego Sądu Łowieckiego w Lublinie


Wojciech Eminowicz


Leszek Drozd


Piotr Sawczuk


Lech Benet


Michał Krysa
facebook