POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
OKRĘGOWA RADA ŁOWIECKA W LUBLINIE


WŁADZE OKRĘGU LUBELSKIEGO PZŁ

ZESPÓŁ OKRĘGOWEGO RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO


Grzegorz Trusiewicz
Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny

KŁ nr 8 "Łoś" w Lublinie

Adam Mitkowski
Z-ca ORD

KŁ nr 5 "Dąbrowa" w Lublinie

Andrzej Tomasiak
Z-ca ORD

KŁ nr 38 "Bór" w Niemcach

Skład Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego
Uchwała nr 199/XIX/2014 oraz Uchwała 200/XIX/2014 Okręgowej Rady Łowieckiej w Lublinie z dnia 17 czerwca 2014r.


Jerzy Kopeć

KŁ nr 7 "Knieja" w Lublinie

Artur Kokoszkiewicz

myśliwy niestowarzyszony zgodnie z uchwałą nr 66/XX/2017 ORŁ z dnia 18 grudnia 2017 roku

Arkadiusz Mazurek

KŁ nr 39 "Miś" w kocku

Hubert Pinkiewicz

KŁ nr 19 "Cyranka" w Urzędowie

Uzupełnienie  składu rzeczników dyscyplinarnych 
Uchwała Nr 15/III/2015 Okręgowej Rady Łowieckiej w Lublinie z dnia 12 października 2015r.facebook