POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE


WŁADZE OKRĘGU LUBELSKIEGO PZŁ

ZESPÓŁ OKRĘGOWEGO RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO


Zgodnie z uchwałą nr 58/2018 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 13 grudnia 2018 powołała na funkcję Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego w Lublinie Kol. Grzegorza Trusiewicza oraz jego zastępców.


Grzegorz Trusiewicz
Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny

KŁ nr 8 "Łoś" w Lublinie

Hubert Pinkiewicz
Z-ca ORD

KŁ nr 19 "Cyranka" w Urzędowie

Artur Kokoszkiewicz
Z-ca ORD

myśliwy niestowarzyszony

Arkadiusz Mazurek
Z-ca ORD

KŁ nr 39 "Miś" w Kockufacebook