POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE


WŁADZE OKRĘGU LUBELSKIEGO PZŁ

KOMISJA OCENY PRAWIDŁOWOŚCI ODSTRZAŁU SAMCÓW ZWIERZYNY PŁOWEJ i WYCENY TROFEÓWRoman Dziedzic
Przewodniczący

K.Ł nr 9 LTM w Lublinie

Henryk Chwaliński

K.Ł nr 74 Kaczuszka w Lublinie

Karol Cichowski

K.Ł nr 9 LTM w Lublinie

Mariusz Chwalczuk

K.Ł nr 34 Orzeł w Niedrzwicy Dużej

Łukasz Fedeńczuk

K.Ł nr 74 Kaczuszka w Lublinie

Witold Kopron

K.Ł nr 91 Azotrop w Puławach

Roman Kostyra

K.Ł nr 155 Sokół w Stawach

Grzegorz Kot

K.Ł nr 57 Debra w Lublnie

Stanisław Kuśmierz

K.Ł nr 90 Darz Bór w Lublinie

Szczepan Malinowski

K.Ł nr 17 Jeleń w Żółkiewce

Mirosław Niburski

K.Ł nr 155 Sokół w Stawach

Mariusz Podleśny

Niestowarzyszony

Paweł Samoń

K.Ł nr 155 Sokół w Stawach

Robert Świeboda

K.Ł nr 38 Bór w Niemcach

Krzysztof Wiejak

K.Ł nr 91 Azotrop w Puławach

Leszek Walenda

K.Ł nr 91 Azotrop w Puławach
Uchwała Nr 7/II/2015
Okręgowej Rady Łowieckiej w Lublinie z dnia 7 września 2015 roku
Uchwała Nr 20/III/2015
Okręgowej Rady Łowieckiej w Lublinie z dnia 12 października 2015 roku


facebook