POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE


WŁADZE OKRĘGU LUBELSKIEGO PZŁ

KOMISJA PROMOCJI, KULTURY I ETYKI ŁOWIECKIEJTomasz Marcinkowski
Przewodniczący

K.Ł nr 155 Sokół w Stawach

Andrzej Albigowski

Niestowarzyszony

Włodzimierz Bielak

K.Ł nr 53 Bażant w Świdniku

Czesław Bielak

K.Ł nr 34 Orzeł Niedrzwicy Dużej

Józef Burzyński

K.Ł nr 7 Knieja w Lublinie


Sławomir Dudziak

KŁ nr 33 Lis w Lubartowie

Leszek Gajuś

Niestowarzyszony

Waldemar Giza

K.Ł nr 54 Chodel w Lublinie

Waldemar Jakubaszek

K.Ł nr 2 Leśnik w Lublinie

Krzysztof Kosik

K.Ł nr 47 Bekas w Opolu Lubelskim


Andrzej Łacic

K.Ł nr 89 Siemień w Lublinie

Ludomir Minicki

K.Ł nr 77 Cyranka w Lublinie

Tomasz Okoń

K.Ł nr 53 Bażant w Świdniku

Stanisław Ostański

K.Ł nr 67 Krogulec w Lublinie

Krzysztof Oleszczuk

K.Ł nr 5 Dąbrowa w Lublinie


Mariola Parczyńska

K.Ł nr 67 Krogulec w Lublinie

Marek Prasał

K.Ł nr 12 Dzik w Lublinie

Jerzy Reja

K.Ł nr 90 Darz Bór w Lublinie

Radosław Rola

K.Ł nr 90 Darz Bór w Lublinie


Dyonizy Sadurski

K.Ł nr 91 Azotrop w Puławach

Jan Staroch

K.Ł nr 25 Uroczysko w Lublinie

Waldemar Stawinoga

K.Ł nr 72 Bekas w Puławach

Andrzej Tomasiak

K.Ł nr 38 Bór w Niemcach

Zbigniew Wójtowicz

K.Ł nr 47 Bekas w Opolu Lubelskim

Uchwała Nr 9/II/2015
Okręgowej Rady Łowieckiej w Lublinie z dnia 7 września 2015 roku
Uchwała Nr 17/III/2015
Okręgowej Rady Łowieckiej w Lublinie z dnia 12 października 2015 roku


facebook