POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
OKRĘGOWA RADA ŁOWIECKA W LUBLINIE


WŁADZE OKRĘGU LUBELSKIEGO PZŁ

Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej
Województwa Lubelskiego


Zarząd


Krzysztof Oleszczuk

Prezes

Jerzy Reja

Sekretarz

Grzegorz Siwek

Skarbnik

Krzysztof Siwek

Członek

Sławomir Ostański

Członek

Komisja Rewizyjna


Stanisław Ostański

Przewodniczący

Sławomir Dudziak

Członek

Andrzej Skrzypiec

CzłonekPOPRZEDNIE SKŁADY ZARZĄDU KLUBUfacebook