POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE


WŁADZE OKRĘGU LUBELSKIEGO PZŁ

Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej
Województwa Lubelskiego


Zarząd


Krzysztof Oleszczuk

Prezes

Jerzy Reja

Sekretarz

Grzegorz Siwek

Skarbnik

Krzysztof Siwek

Członek

Krzysztof Kosik

Członek

Komisja Rewizyjna


Stanisław Ostański

Przewodniczący

Sławomir Dudziak

Członek

Andrzej Skrzypiec

Członek

facebook