POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE


WŁADZE OKRĘGU LUBELSKIEGO PZŁ

Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej
Województwa Lubelskiego


POPRZEDNIE SKŁADY ZARZĄDU KLUBU


Andrzej Albigowski

Prezes

Anna Trochym

Sekretarz

Janusz Piasecki

SkarbnikAKTUALNY SKŁAD ZARZĄDU KLUBUfacebook