XXX Lecie Puławskiego Klubu Kół Łowieckich "HUBERTUS" im. Janusza Kujawskiego

Celem utworzenia w 1975 roku Puławskiego Klubu Kół Łowieckich "Hubertus" była chęć integracji działalności puławskich kół łowieckich na rzecz ochrony i hodowli zwierzyny łownej, poprawy jej bytowania, doskonalenia gospodarki łowieckiej, szkolenia i kultywowania tradycji łowieckich.
Powstanie Klubu spowodowała likwidacja w 1975 roku powiatów i w związku z tym powiatowych rad łowieckich. Inicjatorem powołania klubu był znany myśliwy, do 1975 roku Łowczy Powiatowy płk. Janusz Kujawski /zobacz: wspominamy.../, prezes Zarządu Wojskowego Koła Łowieckiego nr 116 "Knieja" w Puławach.
Klub utworzono jesienią 1975 roku decyzją zarządów wszystkich kół łowieckich w Puławach, to jest: nr 44 "Sokół", nr 72 "Bekas", nr 91 "Azotrop" i nr 116 "Knieja".

Zgodnie z ustalonym regulaminem, przynależność koła łowieckiego do Klubu polega na całkowitej dobrowolności, ma charakter zbiorowy przez co wymaga akceptacji walnego zgromadzenia członków koła. Członkami Klubu mogą być wszystkie koła łowieckie, których siedziby położone są w odległości do 50 km od Puław. Radę Klubu stanowią zarządy wszystkich przynależnych kół łowieckich oraz członkowie władz okręgowych, będący członkami kół zrzeszonych w Klubie. Rada Klubu wybiera zarząd.
Działalność Klubu nie narusza w żadnym zakresie Statutu Zrzeszenia Polski Związek Łowiecki, statutów i suwerenności przynależnych kół łowieckich i nie może ingerować w wewnętrzne sprawy kół.

Członkami Klubu aktualnie jest dziewięć kół łowieckich;

 • nr 44 "Sokół" z Puław,
 • nr 47 "Bekas" z Opola Lubelskiego,
 • nr 57 "Debra" z Lublina,
 • nr 72 "Bekas" z Puław,
 • nr 77 "Cyranka" z Lublina,
 • nr 91 "Azotrop" z Puław,
 • nr 93 "Bażant" z Poniatowej,
 • nr 116 "Knieja" z Puław,
 • nr 155 "Sokół" ze Staw koło Dęblina,

które prowadzą działalność hodowlano łowiecką w obwodach ze sobą sąsiadujących /zobacz mapkę obwodów .../ i zrzeszają ponad pięciuset członków.

W minionym trzydziestoleciu działalnością Klubu kierował Zarząd w skład którego wchodzili:

 • prezes Zarządu - Janusz Kujawski w latach 1975-1996, Andrzej Bednarz w latach 1996-2004, a od 2004 roku Witold Kopron,
 • wiceprezesi Zarządu - od utworzenia Klubu; Henryk Iwanejko, Eugeniusz Mazurek a od 2004 roku Antoni Kamiński,
 • sekretarz Zarządu - Kleofas Obuch w latach 1975 - 2004 a od 2004 roku Marek Lenart.

W uznaniu zasług Janusza Kujawskiego, uchwałą Zarządu Klubu z dnia 23.11.1996 roku do nazwy Klubu dodano " im. Janusz Kujawskiego".

W swej trzydziestoletniej działalności Klub koncentrował się na inspirowaniu przedsięwzięć, które swym zakresem przerastały możliwości oddzielnie działających kół, względnie, których realizacja sprzyjała integracji środowiska.

W 1981 roku z inicjatywy członków Klubu, przy okazji budowy strzelnicy bojowej dla jednostki wojskowej stacjonującej w Puławach, wyjednano u władz wojskowych możliwość umieszczenia na niej elementów umożliwiających wykorzystanie jej również jako strzelnicy myśliwskiej. /schemat strzelnicy w Puławach.../ Pomysł, dzięki staraniom głównie Antoniego Kamińskiego, i Andrzeja Bednarza oraz pracy społecznej członków kół łowieckich nr 44 "Sokół", 91 "Azotrop", 116 "Knieja" i 155 "Sokół", zaowocował otwarciem obiektu i inauguracyjnymi zawodami strzeleckimi w dniu 15 października 1994 roku.

W kołach Hubertusa wprowadzono całoroczną ochronę loch, praktykuje się przerywanie polowań czy to ze względu na brak zwierzyny, czy również jej nadmiar w pokocie. Na spotkaniach klubowych rodzą się różne ciekawe pomysły dotyczące gospodarki łowieckiej np. polowania na kaczki i zające do "wspólnego kotła", gwarantującego wszystkim uczestnikom polowania równy podział zwierzyny. Inną nowinką na skalę okręgu było wprowadzenie od sezonu 1996/1997, do kalendarza polowań na zwierzynę grubą tzw. polowań z ambon, które zapewniały spokój w łowisku, dobre rozpoznanie zwierzyny i oddanie celnego strzału.

Znaczący jest udział Klubu w organizacji okręgowych myśliwskich zawodów strzeleckich. Klubowymi imprezami, organizowanymi corocznie są zawody strzeleckie o puchar prezesa Hubertusa, memoriału płk. Janusza Kujawskiego czy turnieju o puchar wiosny /relacje z rozegranych zawodów w dziale reporter .../

Klub czynnie uczestniczył w organizacji wiosennych prób polowych wyżłów i psów myśliwskich małych ras w Janowicach, Końskowoli, Osinach i Czesławicach.

W ramach integracji środowiska do tradycji Klubu należy:

 • rodzinne wiosenne coroczne sadzenie lasu połączone z atrakcyjną dla młodzieży loterią i dla wszystkich wojskową grochówką. W wyniku tej działalności zasadzono już 150 hektarów lasu. Niejeden myśliwy z dumą dzisiaj patrzy na piękny las modrzewiowy koło Kazimierza czy zagajniki koło Wojszyna, Gołębia czy Wronowa
 • organizowanie w pierwszą niedzielę listopada Wielkiego Polowania Hubertusowskiego. Dla jego przeprowadzenia koła wydzielają najlepsze łowiska a myśliwi na uroczystej zbiórce losują miejsca, gdzie im przypadnie zaprezentowanie swoich umiejętności. Polowanie to daje możliwość poznania nowych łowisk a po jego zakończeniu wspólna biesiada zrodziła nie jedną długotrwałą przyjaźń.
 • organizacja legendarnych już dorocznych bali myśliwskich pod nazwą "Ostatni Miot" w Kasynie Garnizonowym, w którego salach słychać jeszcze echa dawnych balów carskich oficerów i polskich, puławskich Saperów Kaniowskich.

W dniu 30 kwietnia 2005 roku z okazji jubileuszu trzydziestolecia Klubu w Puławach zorganizowano, poprzedzone mszą, spotkanie, /zobacz fotoreportaż.../na którym zaprezentowano trzydziestoletni jego dorobek. Trofea pozyskane przez myśliwych /zobacz fotoreportaż.../ zrzeszonych w kołach należących do klubu zaprezentowano na okolicznościowej wystawie.

Za całokształt działalności Puławski Klubu Kół Łowieckich HUBERTUS im Janusza Kujawskiego w dniu 18 lipca 2000 roku uhonorowany został złotym Medalem Zasługi Łowieckiej.zobacz : fotoreportaż z obchodów XXX Lecia Klubu
zobacz : fotoreportaż z wystawy trofeów z okazji XXX Lecia Klubu