TERMINY EGZAMINÓW

Egzaminy poprawkowe dla nowowstępujących i selekcjonerów odbędą się w następujących terminach:*

1. Egzamin pisemny (test wyboru) w dniu 17 lutego 2010 roku, od godz. 14.00,

2. Egzamin ustny w dniu 24 lutego 2010 roku, od godz. 14.00.

W egzaminach tych uczestniczyć winny osoby, które nie zaliczyły przedmiotowych egzaminów w pierwszych terminach oraz osoby, które z różnych przyczyn nie złożyły egzaminów w pierwszym terminie.

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie informuje, że w związku z ukazaniem się w dniu 28 grudnia 2009 roku Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie uprawnień do wykonywania polowania, zaległe egzaminy odbędą się w następujących terminach:

Egzaminy dla selekcjonerów:

 1. Egzamin testowy do uzyskania selekcjonerskich uprawnień do wykonywania polowania odbędzie się w siedzibie zarządu okręgowego,
  w dniu 27 stycznia 2010 roku w godz. 14.00-16.00.

 2. Egzamin ustny do uzyskania selekcjonerskich uprawnień do wykonywania polowania odbędzie się w siedzibie zarządu okręgowego,
  w dniu 5 lutego 2010 roku od godz. 14.00.

Egzaminy dla nowostępujących:

 1. Egzamin testowy do uzyskania podstawowych uprawnień do wykonywania polowania odbędzie się w siedzibie zarządu okręgowego
  w dniu 1 lutego 2010 roku w godz. 14.00-16.00 oraz 16.00-18.00

 2. Egzamin ustny do uzyskania podstawowych uprawnień do wykonywania polowania odbędzie się, w siedzibie zarządu okręgowego,
  w dniu 12 lutego 2010 roku w godz. 14.00-18.00.

 3. Termin egzaminu strzeleckiego podany zostanie w późniejszym terminie.

Marian Flis
ZO PZŁ LUBLIN