OCENA i WYCENA WIEŃCÓW JELENI ZA SEZON 2009/2010

Ocena prawidłowości odstrzału, to nic innego jak sprawdzenie zgodności dokonanego odstrzału z wydanym upoważnieniem na pozyskanie samców zwierzyny płowej. W okresie wiosennym, tj. po zakończeniu sezonu polowań na jelenie, corocznie dokonywana jest ocena prawidłowości odstrzału byków jeleni. W Zarządzie Okręgowym PZŁ w Lublinie ocena podsumowująca miniony sezon polowań na ten gatunek zwierzyny odbyła się 25 marca 2010 roku. Oceny zgodności odstrzału byków pozyskanych w obwodach łowieckich Lubelskiego Okręgu PZŁ, dokonała Komisja ds. Oceny Prawidłowości Odstrzału Samców Zwierzyny Płowej, przy ORŁ w Lublinie.

Z przedstawionych do oceny 47 wieńcy jeleni, 79% z nich ocenionych zostało jako odstrzał prawidłowy, a więc zgodny z obowiązującymi kryteriami selekcji osobniczej dla tego gatunku, a tym samym podczas oceny uzyskało punkt zielony. Pozostałych 10 trofeów ocenionych zostało jako odstrzały niezgodnie z kryteriami selekcji. 3 z nich ocenionych zostało jako odstrzał nieprawidłowy, a dalszych 7 jako odstrzał naganny. Nasuwa się więc proste spostrzeżenie, że co piąty pozyskany w minionym sezonie byk w obwodach łowieckich Lubelszczyzny, odstrzelony został z naruszeniem obowiązujących kryteriów selekcji.

CHYBA CZAS NA ZASTANOWIENIE

OCENA WIEŃCÓW JELENI

powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

W minionym sezonie łowieckim udział trofeów medalowych w odniesieniu do ogólnie pozyskanych, można powiedzieć, że był zadowalający i wynosił prawie 15%. Wycena medalowa poroży jeleni byków odbyła się w dniu 6 kwietnia 2010 roku. Wśród pozyskanych trofeów medalowych jedno zostało wycenione na 191,09 pkt CIC i uzyskało medal srebrny, zaś pozostałe 6 uzyskało przedział punktowy kwalifikujący je do medalu brązowego. Podczas wyceny medalowej wieńcy jeleni, dokonano też wyceny dostarczonych parostków rogaczy oraz czaszki lisa i oręża dzika.

Pomimo faktu, że jak na warunki Lubelszczyzny, tak znaczny udział trofeów sklasyfikowanych jako medalowe u tego gatunku, traktować należy jako wyjątkowo zadowalający, to niewątpliwie fakt, że wszystkie medalowe trofea pozyskane zostały z naruszeniem zasad selekcji osobniczej traktować należy jako zjawisko zatrważające, a myśliwi „selekcjonerzy”, którzy takiego odstrzału dokonali, winni mieć powód raczej do wstydu, aniżeli do dumy z pozyskanych trofeów.

Marian Flis

WYCENA WIEŃCÓW JELENI ORAZ ORĘŻY DZIKA i CZASZEK DRAPIEŻNIKÓW

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

PRAWIDŁOWE DZIAŁANIE SKRYPTU POWIĘKSZENIA NASTĄPI PO CAŁKOWITYM ZŁADOWANIU STRONY


powiekszenie
Wieniec jelenia byka o masie 6,6 kg (brutto),
formie szesnastka nieregularnego obustronnie koronnego,
wyceniony na 191,09 pkt CIC - medal srebrny.
powiekszenie
Brązowomedalowe poroże jelenia byka
wycenione na 189,18 pkt CIC.
Forma wieńca dwunastak regularny obustronnie koronny, o masie brutto 6,5 kg.
powiekszenie
Wieniec jelenia byka o masie 6,4 kg (brutto),
formie osiemnastaka nieregularnego obustronnie koronnego,
wyceniony na 188,51 pkt CIC - medal brązowy
powiekszenie
Brązowomedalowe poroże jelenia byka
wycenione na 183,95 pkt CIC.
Masa poroża 6,2 kg (brutto),
forma czternastak nieregularny obustronnie koronny.
powiekszenie
Brązowomedalowe poroże jelenia byka
wycenione na 176,16 pkt CIC.
Masa poroża 6,15 kg (brutto),
forma dziesiątak regularny obustronnie koronny.
powiekszenie
Wieniec jelenia byka o masie 6,0 kg (brutto),
formie dwunastaka nieregularnego obustronnie koronnego,
wyceniony na 172,38 pkt CIC - medal brązowy
powiekszenie
Brązowomedalowe poroże jelenia byka
wycenione na 171,33 pkt CIC.
Masa poroża 5,9 kg (brutto),
forma dwunastak regularny obustronnie koronny.

ZOBACZ TAKŻE : WYCENA ORĘŻY DZIKA i CZASZEK DRAPIEŻNIKÓW POZYSKANYCH W 2010 ROKU